Ders Adı Budamanın Fizyolojik Esasları ve Budama Tekniği
Ders Kodu 7007eed299024015a2
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Fatma YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Budamanın tanımı ve amaçları. Kökler ve Köklerin su ve besin maddelerini alması. Sürgün gelişimi, apikal dominansi ve hormonal ilişkiler. Anaç ve kalemin büyüme üzerindeki etkileri. Türler bazında meyve dalları ve meyve gözlerinin bitki üzerinde bulundukları yerler. Yaprak alanı, fotosentez, solunum ve karbonhidrat birikimi. Çiçek tomurcuğu oluşumu ve etki eden faktörler. Verim ve periyodisitenin düzenlenmesi. Budamada kesim tipleri. Budamaya verilen tepkiler. Kök budaması. Genç ve olgun ağaçlarda budama tekniği. Budama zamanı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı meyve ağaçlarının budamaya karşı göstermiş oldukları tepkileri ve budama ile vejetatif ve generatif gelişme arasındaki dengenin nasıl sağlanacağını öğretmektedir.
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Kökler ve köklerin su ve besin maddelerini alması.
2 Sürgün gelişimi ve sürgün ve kök gelişimi arasındaki ilişkiler
3 Apikal dominansi ve hormonların önemi
4 Anaç ve kalemin büyüme üzerindeki etkileri
5 Tomurcuklar ve sınıflandırılması. Türler bazında meyve tomurcuk oluşum yerleri.
6 Yaprak alanı, fotosentez, solunum ve karbonhidrat birikimi
7 Çiçek tomurcuğu oluşumu ve etki eden faktörler.
8 Verim ve periyodisitenin düzenlenmesi
9 Budamada kesim tipleri
10 Budamaya verilen tepkiler
11 Kök budaması ve verim
12 Genç ve olgun ağaçlarda budama tekniği
13 Budama zamanı
14 Öğrenci ödev sunuları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 167    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Yılmaz, M., 1990. Meyve Ağaçlarında Budama. Çukurova Üniversitesi. Zir. Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü. ADANA
Diğer Kaynaklar Kaşka, N., Kargı, S.P.,2007. Meyve Ağaçları Fizyolojisi. Büyüme ve Gelişme. Nobel YayınlarıISBN: 9944-73-017-3 Kocaçalışkan, İ., 2008. Bitki Fizyolojisi. Nobel Yayınları ISBN978-605-395-135-3 Ankara.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir
Sınavlar Vize, ödev, final sınavı.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)