Ders Adı Bahçe Bitkilerinin Özel Ekolojik İstekleri
Ders Kodu 43ddba3f66b347fd81
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Adnan Nurhan YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bahçe bitkilerinin optimum ve toplam sıcaklık istekleri bakımından değerlendirilmesi. Düşük ve yüksek sıcaklığın yetiştiricilik açısından önemi. Nem ve ışığın bahçe bitkileri yetiştiriciliği açısından önemi. Bahçe bitkilerinin toprak istekleri bakımından farklılıklarının ortaya konulması ve toprak yorgunluğunun belirtileri. Bahçe bitkilerinin yer seçimini etkileyen faktörler. Meyvelerin ve sebzelerin özel iklim istekleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bahçe bitkilerinin türler bazında özel ekolojik isteklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Bahçe bitkilerinin optimum sıcaklık sıcaklık toplam istekleri bakımından değerlendirilmesi
2 Düşük ve yüksek sıcaklığın bahçe bitkileri yetiştiriciliği açısından önemi
3 Işığın bahçe bitkileri yetiştiriciliği açısından önemi
4 Nemin bahçe bitkileri yetiştiriciliği açısından önemi
5 Bahçe bitkilerinin toprak istekleri bakımından değelendirilmesi
6 Bahçe bitkileri yetiştiriciliği açısından yer seçiminin önemi
7 Öğrenci ödevlerinin değerlendirilmesi
8 Meyve türlerinin özel iklim istekleri (Yumuşak çekirdekli meyveler)
9 Meyve türlerinin özel iklim istekleri (Sert çekirdekli meyveler)
10 Meyve türlerinin özel iklim istekleri (Sert kabuklu meyveler)
11 Meyve türlerinin özel iklim istekleri (Üzümsü meyveler ve Bağ)
12 Sebze türlerinin özel iklim istekleri (Serin iklim sebzeleri)
13 Sebze türlerinin özel iklim istekleri (Sıcak iklim sebzeleri)
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 167    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Özbek, S., 1978. Özel Meyvecilik. Çukurova Üiv. Ziraat Fak. Yayın No:128, Adana. 486 s. Gerçekçioğlu ve ark., 2008. Genel Meyvecilik. Nobel Yayınları, yayın no: 1280, Fen Bilimleri:69, ISBN: 978-605-395-076-9. Ankara, 480 s. Ağaolu ve ark., 2010. Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın no: 1579, Ders Kitabı: 531, Ankara, 369 s. Özçağıran ve ark., 2005. Ilıman İklim Meyve Türleri. Yumuşak Çekirdekli Meyveler. Ege Üniversitesi Ziraat fakültesi Yayın no: 556. ISBN: 975-483-611-6, İzmir, 200 s. Özçağıran ve ark., 2005. Ilıman İklim Meyve Türleri. Sert Çekirdekli Meyveler. Ege Üniversitesi Ziraat fakültesi Yayın no: 553. ISBN: 975-483-580-2, İzmir, 228 s. Özçağıran ve ark., 2005. Ilıman İklim Meyve Türleri. Sert Kabuklu Meyveler. Ege Üniversitesi Ziraat fakültesi Yayın no: 566. ISBN: 975-483-668-X, İzmir, 308 s.
Diğer Kaynaklar yok
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)