Ders Adı Sürdürülebilir Tarımda Verimlilik ve Kalite
Ders Kodu 01BAH6133
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Verimlilik ve kalite kavramı, verimlilik unsurları, tomurcuk ve göz yapıları, generatif büyüme ve gelişme, çiçek oluşum mekanizması, çiçek oluşumuna etki eden iç ve dış faktörler, verimlilik fizyolojisi, çiçeklenme fizyolojisi, meyve tutumu, meyve büyümesi ve gelişmesi, dökümler ve dökümlere etki eden faktörler, kalite üzerine etkili faktörler, verimlilik ve kalite açısından sürdürülebilir tarımda dikkat edilmesi gerekli konular
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sürdürülebilir tarım kapsamında yapılan yetiştiricilikte verimlik ve kalite unsurları ve bunu etkileyen faktörlerin öğretilmesi
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Verimlilik ve kalite kavramı
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
2 Verimlilik unsurları,
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
3 Tomurcuk ve göz yapıları, generatif büyüme ve gelişme,
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
4 Bitkilerde çiçek oluşum mekanizması,
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
5 Çiçek oluşumuna etki eden iç faktörler
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
6 Çiçek oluşumuna etki eden dış faktörler
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
7 Bitkilerde verimlilik fizyolojisi ve verimliliğin önceden tahmin edilmesi
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
8 Ara Sınav
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
9 Tozlanma, döllenme ve meyve tutumları
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
10 Dökümler ve dökümlere etki eden faktörler
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
11 Tane büyümesi ve gelişmesi
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
12 Kalite ve kalite üzerine etki eden faktörler
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
13 Verimlilik ve kalite açısından sürdürülebilir tarımda dikkat edilmesi gerekli konular (Organik tarımda)
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
14 Verimlilik ve kalite açısından sürdürülebilir tarımda dikkat edilmesi gerekli konular (İyi Tarım Uygulamalarında)
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 6 12
Sunum 2 6 12
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Mustafa Kelen, 2010. Sürdürülebilir Tarımda Verimlilik ve Kalite Ders Notları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)