Ders Adı Bahçe Bitkilerinde Dinlenme Fizyolojisi
Ders Kodu 01BAH6131
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Meyve ağaçlarının çiçek tomurcuklarında dinlenme, dinlenmeyi etkileyen içsel ve dışsal faktörler, dinlenmenin kırılması ve konuda yapılan çalışmalar bu dersin konularını oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Meyve ağaçlarında tomurcukların dinlenme fizyolojisini öğretmek
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Giriş: Tomurcuklar tanımlanması
2 Tomurcuk Dinlenmesi
3 Korelatif Engelleme süresinde dinlenme: Apikal dominansi
4 Korelatif engellemenin diğer tipleri,Mekanizması
5 Oksinler ve korelatif engelleme, Sitokininler ve korelatif engelleme
6 Gibberalinler, Absisik asit, Mineral beslenme ve korelatif engelleme
7 Apikal dominansi üzerine çevresel etkiler
8 Tomurcukları korelatif engellemeden çıkarma: Fidanlık uygulamaları
9 Meyve ağaçlarında uygulama
10 Mevsimsel tomurcuk dinlenmesi
11 Büyümenin durması ve tomurcuk oluşumu
12 Derin dormansi, endodormansi ve dinlenmenin gelişimi
13 Dinlenmeden çıkışta sıcaklığın etkileri
14 Ekodormansi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 4 15
Ödev 1 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 5 4 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 192    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Meyve Ağaçlarında Tomurcuk Dinlenmesi (Ders Notu) ve bununla hazırlanmış pp sunusu.
Diğer Kaynaklar V. International Symposium on Growth Regulators in Fruit Production,
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak materyalin temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)