Ders Adı Bahçe Ürünlerinin Biyokimyasal Yapısı ve Değişimi
Ders Kodu 01BAH6126
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bahçe ürünlerinin yapısında bulunan su, mineral maddeler, karbonhidratlar (şekerler, nişasta, pektik maddeler, diğer polisakkaritler, organik asitler) azotlu maddeler, yağlar, fenolik maddeler, vitaminler ve renk maddeleri detaylı olarak incelenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu ders kapsamında bahçe ürünlerinin yapısında bulunan bazı maddeler ve değişimi incelemek amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Bahçe ürünlerinin biyokimyasal yapısı hakkında genel bilgiler
2 Bahçe ürünlerinin su içerikleri ve metabolik olaylarda suyun önemi
3 Bahçe ürünlerinde mineral maddeler
4 Bahçe ürünlerinde karbonhidratlar
5 Şekerlerin meyvelerde bulunma oranları
6 Bahçe ürünlerinde nişasta ve gelişme döneminde meyvelerde nişasta miktarının değişimi
7 Bahçe ürünlerinde pektik maddeler
8 Diğer polisakkaritler (selüloz, hemiselüloz, pektin)
9 Organik asitler
10 Bahçe ürünlerinde azotlu maddeler
11 Yağlar ve yağ benzerleri (yağ asitleri, depo yağları, kütikular lipitler, hücresel zar lipitleri) ve görevleri
12 Fenolik maddeler
13 Vitaminler
14 Renk maddeleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 3 7 21
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 165    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. Kays, S. J., 1991. Postharvest physiology of perishable plant products. ISBN: 0-422-23912-2. AVI publ. Van Nostrand Reinhold 115 fifth Avenue Newyork. 2. Karaçalı, İ, 2002. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması (3. Baskı). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları No: 494. Ege Üniversitesi basımevi. Bornova, İzmir.
Diğer Kaynaklar 1. Cemeroğlu, B., Yemenci, A. ve Özkan, M., 2001. Meyve Sebze İşleme Teknolojisi. Meyve ve Sebzelerin Bileşimi Soğukta Depolanmaları. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No:24 Ankara.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir
Sınavlar Ara sınav, final, ödev
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)