Ders Adı Meyve Ağaçlarında Gelişim Fizyolojisi ve Bodurluk
Ders Kodu 01BAH6124
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Meyve ağaçlarında büyüme ve gelişme üzerine etkili olan faktörler: 1. Dışsal faktörler 1 1.1. Ekolojik faktörler (iklimve toprak) 1.2. Kültürel uygulamalar (dikim sistemi, budama ve terbiye sistemi, anaç seçimi, seyreltme. vb.) 2. İçsel faktörler Ağacın maruz kaldığı dış koşullar ve genetik yapının doğrudan etkileşimi ile ortaya çıkan fizyolojik komposizyon. Fitohormonların sentezi, kullanımı ve birbirlerine oranı, kök ile gövde arasındaki KH ve fitohormonların durumu ve sekonder metobilitlerin gelişim ile fizyolojik ilişkileri. Bütün bu fizyolojik etkileşimlerin ağaçların bodurluğu üzerine etkisi ve meyve ağaçlarını bodurlaştırma yolları son literatürlerin ışığı altında ayrıntıları ile tartışalacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Meyve ağaçlarında büyüme ve gelişme üzerine etkili olan faktörler: Bütün bu fizyolojik etkileşimlerin ağaçların bodurluğu üzerine etkisi ve meyve ağaçlarını bodurlaştırma yolları
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Meyve Ağaçlarında Meyve Gelişim Fizyolojisi ve Bodurluğa genel giriş.
2 Bodurluk mekanizmasının tanımı, bodurluğun meyvecilikte sağladığı yararlar.
3 Meyve ağaçlarında bodurluğun sebepleri. Büyüme ve gelişmeyi etkileyen dış faktörler; ekolojik faktörler ve kültürel uygulamalar (suni bodurluk).
4 Büyüme ve gelişmeyi etkileyen iç faktörler; hormonların ve genetik özelliklerin bodurluğa etkileri.
5 Meyve ağaçlarını bodurlaştırma yolları; bodur çeşitler, ara anaç kullanımı, bodur çeşit kullanımı.
6 Bodur kalemlerde anaçların hareket sistemi; boğum arası uzunluk, kalemde sürgün büyüme oranı, asimilant madde dağılımı, ağaç habitüsü ve dal açılımı.
7 Anaç organları ve kalem bodurluğundaki önemi.
8 Anaçların bodurluk mekanizması ile ilgili teoriler.
9 Meyve Ağaçlarında Meyve Gelişim Fizyolojisi ve Bodurluk ile ilgili yapılan yeni çalışmaların yorumlanması, hakkında tartışılması.
10 Elma anaçlarının bodurluk mekanizması üzerine yapılan çalışmalarda son gelişmeler.
11 Elma, ayva, kiraz-vişne, şeftali, kayısı ve erik anaçları ve kullanımları.
12 Bodurluk mekanizması ile ilgili makalelerin incelenmesi.
13 Öğrencilerin ödevlerinin sunumu ve tartışılması.
14 Genel Değerlendirme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 167    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Tukey, H. B., 1964. Dwarfed Fruit Trees. p.123-154. Macmillan Company, New York, 119. 2) Öz F., Büyükyılmaz M., Burak M., 1995. Bodur meyve yetiştiriciliği. Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Yalova 3) Barritt B.H., 1992. Intensive orchard management. Washington State Üniv., Washington.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi.
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek derse aktif katılımı sağlamak, öğrencinin bilgi toplama, rapor hazırlama ve sunma becerisini geliştirmek.
Sınavlar Dönem sonu genel değerlendirme.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)