Ders Adı Meyve Yetiştiriciliğinde Anaç Kullanımı
Ders Kodu 01BAH6123
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Meyve yetiştiriciliğinde anaç kullanımının önemi, anacın fonksiyonunu etkileyen faktörler (kökün fonksiyonu, toprak koşulları, toprak zararlıları, ürün verimliliği), uyuşma durumu, tutunma durumu, klonal anaçların modern meyvecilikte kullanılabilirliği, çöğür anaçlarının yeri ve önemi, Dünya?da ve ülkemizde ılıman iklim meyve türleri için kullanılan anaçlar, anaçların tanıtımı ve konu ile ilgili son gelişmeler, Türkiye sahip olduğu coğrafi konumu nedeniyle, gen merkezlerinin buluşma noktasındadır. Bu özelliği ile de büyük bir tür ve çeşit zenginliği ve yetiştiricilik potansiyeline sahiptir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Birim alana düşen ürün miktarını artırmak ticari öneme sahip çeşitlerin ekstrem bölgelerde dahi yetiştirebilmesine olanak sağlayan anaçlar ve özelliklerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Anaç nedir, meyvecilikte neden anaç kullanılır?
2 Anaç performansı; kökün fonksiyonu.
3 Toprak durumu; nemli toprak, mikoriza ve toprak zararları.
4 Anacın ürün verimliliğine ve meyve kalitesine etkisi.
5 Anaç tipleri. Elma anaçları.
6 Elma klon anaçlarının sınıflandırılması, klon anaçlarda dip ve kök sürgünü oluşumu. Elma anaçlarının orijini ve ara anaç kullanımı.
7 Armut anaçları; hastalık ve zararlılara dayanımı.
8 Armut yetiştiriciliğinde kullanılan anaçların gelişime etkileri, çeşitlerle uyuşmaları.
9 Anacın performansı, meyve kalitesine etkisi.
10 Kiraz anaçları; son dönemde geliştirilen anaçlar.
11 Kiraz ve erik anaçlarının dünyada kullanımları.
12 Şeftali ve kayısı anaçları, farklı toprak tiplerine dayanımları. Verime ve kaliteye etkileri.
13 Öğrencilerin ödevlerinin sunumu ve tartışılması.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 167    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Özçağıran, R., 1974. Meyve Ağaçlarında Anaç ile Kalem Arasındaki Fizyolojik İlişkiler. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No: 243. 2) Westwood, M.N., 1995. Temperate-Zone Pomology, Physiology and Culture, Third Edition. Timber Press, ISBN-0-8819-2253-6, 523 p. Portland, Oregon 3) Hartman, H. T., and D. E. Kester. 1975. Plant Propagation. 3rd. ed. Englewood Cliffs. Prentice-Hall 4) Mosse, B. 1962. Graft-incompatibility in fruit trees. Tech. Com. No:28 Com. Hort. And Plantation Crops. East Malling, U.K. 5) Rom, R. C. and R. F. Carlson. 1987. Rootstocks for Fruit Crops. New York.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini.
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek derse aktif katılımı sağlamak, öğrencinin bilgi toplama, rapor hazırlama ve sunma becerisini geliştirmek.
Sınavlar Dönem sonu genel değerlendirme.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)