Ders Adı Bahçe Ürünlerinde Hasat Sonrası Dönemde Ortaya Çıkan Kayıplar
Ders Kodu 01BAH6109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Su kaybı, su kayıp hızını etkileyen faktörler ve su kaybını azaltma yolları patojenlerden ileri gelen kayıplar; patojenler ve bulaşmalar, hastalık kayıplarını etkileyen faktörler ve hastalık kayıplarını azaltılma yolları, fizyolojik bozukluklar ve bunu etkileyen faktörler incelenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bahçe ürünlerinde derim sonrası ortaya çıkabilecek bayatlama, su kaybı, patojen ve fizyolojik nedenli bozulmalar gibi bazı kayıpları öğretmek amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Kayıpların tanımı, mekanik zararlanmalar ve bayatlama
2 Hasat ve hasat sonrası dönemdeki kayıpların nedenleri
3 Su kaybı ve azaltma yolları, su kaybı hızını etkileyen faktörler
4 Patojenlerden ileri gelen kayıplar ve azaltma yolları, patojenlerle bulaşmalar
5 Hastalık kayıplarını etkileyen faktörler ve hastalık kayıplarının azaltılması
6 Hastalık kayıplarının azaltılması için hasat öncesi dönemde, hasat döneminde paketleme evinde, depolama ve taşıma sırasında alınması gerekli önlemler
7 Meyve ve sebzelerde görülen önemli hastalıklar
8 Fizyolojik bozukluklar ve bunları etkileyen faktörler
9 Genel fizyolojik bozukluklar
10 Düşük sıcaklık zararlarını etkileyen faktörler ve önlemler
11 Affecting factors of low temperature injury and precautions
12 Armutlarda ve diğer yumuşak çekirdeklilerde görülen fizyolojik bozukluklar
13 Sert çekirdekli meyvelerde görülen fizyolojik bozukluklar
14 Bahçeden kaynaklanan fizyolojik bozukluklar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 3 7 21
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 165    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. Karaçalı, İ, 2002. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması (3. Baskı). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları No: 494. Ege Üniversitesi basımevi. Bornova, İzmir.
Diğer Kaynaklar 1. Ryoll, A. L., Pentzer, W. T., 1982. Handling, Transportation and Storage of Fruits and Vegetables. ISBN 0-870 55-401-7. AVI Publishing Company, INC. Westport, Connecticut.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir
Sınavlar Ara sınav, final, ödev
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)