Ders Adı Meyve Ağaçlarının Morfolojik Özellikleri
Ders Kodu 01BAH6108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Meyve ağaçları organografik açıdan incelenirken, özellikle yetiştiricilik açısından önemleri üzerinde durulacaktır. Kök,gövde anatomisi daha ayrıntılı olarak incelenecek, anatomik yapı ile çoğaltma biyolojisi arasındaki ilişkiler anlatılacaktır. Meyve ağaçlarında fizyolojik olaylarla anatomik özellikler arasındaki ilişkiler tartışılacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Meyve ağaçlarının genel morfolojik özellikleri (Makromorfolojileri ve mikromorfolojiler) incelenmesi, ülkemizde ticari olarak yetiştiriciliği yapılan ve ekonomik öneme sahip meyve türlerinin (elma, armut, kiraz, vişne, kayısı, ceviz, fındık, Antep fıstığı, vb.) kök yapıları, gövde yapıları, çiçek ve meyve yapıları ayrıntıları ile ele alınması amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Bitki morfolojisi ve anatomisine giriş, canlılığın kökeni
2 Hücre, doku, organ ve sistemlerin tanımı. Meristem (Bölünür) Dokular; Primer, Sekonder, Apikal, İnterkalar, Lateral Meristemler
3 Sürekli Dokular; Epiderma, Periderm, Parankima, Destek doku, İletim Dokusu, Salgı Dokusu.
4 İletim sistemi; ksilemin genel yapısı ve hücre tipi. Sekonder ksilemde hücre tipi, primer ksilem.
5 Sekonder ksilemin gelişmesini etkileyen faktörler, odun dokusunun incelenmesi.
6 Vasküler kambiyum ve oluşması. Başlangıç tabakasının gelişmesinde meydana gelen değişiklikler. Kambiyal aktiviteyi etkileyen faktörler.
7 Floem hücre tipleri. Arkadaş hücreleri, kalburlu borular, parankima hücreleri ve sklerankima hücreleri. Sekonder floem.
8 Kök gelişimi, kök tipleri ve kökün primer yapısı; epidermis, korteks, endodermis, ekzodermis. Sekonder kök ve adventif kök gelişimi.
9 Gövde makromorfolojisi, gövde metamorfozları.
10 Gövdenin anatomik yapısı.
11 Yaprağın dokuları ve fotosentez ile ilişkileri.
12 Çiçek gelişimi ve yapısı, Mikrosporogenesis, megasporogenesis. Meyve gelişimi ve meyvelerin sınıflandırılması.
13 Öğrencilerin ödevlerinin sunumu ve tartışılması.
14 Genel Değerlendirme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 167    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Yentür, S. 1995. Bitki Anatomisi İstanbul Ünv. Yayınları Fen Fak. No 227 İstanbul. 2) Vardar, Y., 1969. Bitki Anatomisi Dersleri, “Yüksek Bitkilerin Genel Yapısı”:1. Hücre ve Dokular. Ege Üniv. Fen . Fak. Kit. Ser. No 26 İzmir. 3) Esau, K., 1977. Anatomy of Seed Plants 2nd Edition, New York. 4) Hartmann, H. T, Kester, D. E., Davies, Jr. F. and Geneve, R. L., 1997. Plant Propagation Principles and Practies (Sixth Edition). Prentice Hall, upper Saddle River, New Jersey 07458. 5) Webster, A.D., Looney, N. E., 1996. Cherries, Crop Physiology Production and Users. Research International East Malling UK. 6) Özörgücü, B., 1993. Bitki Morfolojisi ve Anatomisine Giriş. Ege Üniversitesi Fen Fak. Kit. Sit. No: 136. İzmir.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini.
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek derse aktif katılımı sağlamak, öğrencinin bilgi toplama, rapor hazırlama ve sunma becerisini geliştirmek.
Sınavlar Dönem sonu genel değerlendirme
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)