Ders Adı Bahçe Bitkilerinde Hasat Sonrası Fizyolojisi
Ders Kodu 01BAH6106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bahçe ürünlerinin genel yapıları, biyokimyasal yapısı, solunum mekanizmaları ve bunu etkileyen faktörler, ürünlerin olgunlaşması, absisyon olayı ve dökümler ile hasat öncesi dönemde gelişmeyi etkileyen faktörler, hasat ve hasat sonrası dönemde etkili ortam faktörleri, derimden tüketici sofrasına kadar geçen aşamada soğuk zincir ve lojistik aşamaları incelecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Hasat sonrası ürünlerde meydana gelen fiziksel ve biyokimyasal değişimler detaylı olarak öğretmek amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Bahçe ürünlerinin sınıflandırılması, genel yapıları ve özellikleri
2 Meyvelerde hücresel gelişmeler, hücre bölünmesi ve hücre büyümesi
3 Hücrenin beslenmesi, meyve oluşumu ve gelişmesinde bitkisel hormonların rolü
4 Meyve tutum ve gelişmesini etkileyen faktörler, olgunlaşma ve yaşlanma
5 Bahçe ürünlerinde solunum
6 Etilenin sentez mekanizması ve etilenin klimakterik ve non-klimakterikler meyvelere etkisi
7 Uçucu aromatik maddeler ve salgılanması, fotosentez, transpirasyon ve meyve olgunlaşması
8 Enzimler, enzim aktivitesi ve enzimatik reaksiyonun hızını etkileyen faktörler
9 Bahçe ürünlerinde hasat ve olgunlaşma aşamaları
10 Hasat zamanının kalite ve depo ömrüne etkileri
11 Hasat zamanının saptanmasındaki kriterlerin uygulamalı olarak incelenmesi
12 Hasat sonu fizyolojisi ile ilgili yeni literatürlerin incelenmesi
13 Bahçe ürünlerinde muhafazasında kullanılan depolama sistemlerinin incelenmesi
14 Bahçe ürünlerinde lojistik aşamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 3 6 18
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. Karaçalı, İ, 2002. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması (3. Baskı). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları No: 494. Ege Üniversitesi basımevi. Bornova, İzmir.
Diğer Kaynaklar 1. Kader, A. A., 1985. Postharvest Technology of Horticultural Crops. ISBN: 0-931876-72-9 Cooperative Extension Univ. Of California, Division of Agri. And Natural Resources. California, USA.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir.
Sınavlar Ara sınav, final, ödev
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)