Ders Adı Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Bahçe Bitkilerinde Kullanımı
Ders Kodu 01BAH6104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Büyüme düzenleyici maddelerin tanımı ve sınıflandırılması; genel özellikleri; bitki büyüme düzenleyici maddelerin etkileşimleri; etki şekilleri; Büyüme düzenleyici maddelerin hazırlanması ve kullanılması; Büyüme düzenleyici maddelerin bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde başlıca kullanım alanları,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Büyüme düzenleyici maddelerin hazırlanması, kullanılması ve bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde kullanım alanlarının öğretilmesi
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Büyüme düzenleyici maddelerin tanımı ve sınıflandırılması,
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynakalar
2 Büyüme düzenleyici maddelerin genel özellikleri (oksinler, gibberellinler)
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynakalar
3 Büyüme düzenleyici maddelerin genel özellikleri (sitokininler, etilen, absisik asit)
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynakalar
4 Bitki büyüme düzenleyici maddelerin etkileşimleri
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynakalar
5 Büyüme düzenleyici maddelerin hazırlanması ve kullanılması
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynakalar
6 Büyüme düzenleyici maddelerin bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde başlıca kullanım alanları (vegetatif büyümenin kontrolü)
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynakalar
7 Büyüme düzenleyici maddelerin bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde başlıca kullanım alanları (dinlenme ve çimlendirmedeki etkileri)
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynakalar
8 Ara Sınav
9 Büyüme düzenleyici maddelerin bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde başlıca kullanım alanları (çiçeklenme, meyve tutumu, seyreltme, dökümler)
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynakalar
10 Büyüme düzenleyici maddelerin bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde başlıca kullanım alanları (verim ve kalite)
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynakalar
11 Büyüme düzenleyici maddelerin bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde başlıca kullanım alanları (köklenme)
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynakalar
12 Büyüme düzenleyici maddelerin bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde başlıca kullanım alanları (hastalıklara ve soğuğa dayanım)
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynakalar
13 Büyüme düzenleyici maddelerin bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde başlıca kullanım alanları (periyodisite, yaprak dökümü, doku kültürü, )
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynakalar
14 Büyüme düzenleyici maddelerin bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde başlıca kullanım alanları (erkencilik, hasat ve hasat sonu fizyolojisi)
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynakalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 6 12
Sunum 2 6 12
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Kelen, M., 2009. Bitki Büyüme Düzenleyici Maddeler ders notları.
Diğer Kaynaklar 1. Narçın palavan-Ünsal, 1993. Bitki Büyüme Maddeleri. İstanbul Üniversitesi Yayınları, Yayın No:3677, İstanbul. 2. A. Aytekin Polat, 2005. Bitki Büyümesini Düzenleyici maddeler, özellikleri ve Meyvecilikte Kullanım Alanları
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Ara sınav ve Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)