Ders Adı Meyve Ağaçlarında Gelişme ve Stress Fizyolojisi
Ders Kodu 7d8d83676f6140dcbd
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Fatma YILDIRIM 2-Adnan Nurhan YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Stresin tanımı ve önemi, stres ile ilgili tanımlar. Streslerin bitki gelişimine etkisi. Strese tolerans mekanizmaları: moleküler, biyokimyasal ve fizyolojik yanıtlar. Tuz stresi ve meyve ağaçlarının tuzluluğa yanıtları. Tuzluluğa dayanım mekanizmaları ve tuzlu topraklarda üretim. Kuraklık stresi ve meyve ağaçlarının kuraklığa yanıtları.Kuraklığa dayanım mekanizmaları ve kurak koşullarda üretim. Sıcaklık stresi ve dayanım mekanizmaları. Bitki gelişimine düşük ve yüksek sıcaklığın etkisi. Işık ve oksijen azlığı stresi. Biyotik stres faktörleri ve dayanım mekanizmaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı meyve ağaçlarında stres faktörleri ve tolerans mekanizmalarını, ve onların büyüme ve gelişme ile verim ve kalite üzerindeki rollerini öğretmektedir.
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Stresin tanımı ve önemi, stress ile ilgili tanımlar
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
2 Streslerin bitki gelişimine etkisi
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
3 Strese tolerans mekanizmaları: moleküler, biyokimyasal ve fizyolojik yanıtlar
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
4 Tuz stresi ve meyve ağaçlarının tuzluluğa yanıtları
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
5 Tuzluluğa dayanım mekanizmaları ve tuzlu topraklarda üretim
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
6 Kuraklık stresi ve meyve ağaçlarının kuraklığa yanıtları
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
7 Kuraklığa dayanım mekanizmaları ve kurak koşullarda üretim
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
8 Ara sınav
9 Sıcaklık stresi ve dayanım mekanizmaları
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
10 Bitki gelişimine düşük ve yüksek sıcaklığın etkisi
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
11 Işık ve oksijen azlığı stresi
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
12 Biyotik stress föktörleri ve dayanım mekanizmları
  Ön Hazırlık: Kitap ve diğer kaynaklar
13 Bazı önemli meyve türlerinin abiyotik streslere dayanımı ve bu konuda yapılan çalışmalar
  Ön Hazırlık: Çeşitli araştırma makaleleri
14 Bazı önemli meyve türlerinin abiyotik streslere dayanımı ve bu konuda yapılan çalışmalar
  Ön Hazırlık: Çeşitli araştırma makaleleri
15 Bazı önemli meyve türlerinin biyotik streslere dayanımı ve bu konuda yapılan çalışmalar
  Ön Hazırlık: Çeşitli araştırma makaleleri
16 Final sınavı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Taiz, L. and Zeiger, E. (1991). Plant Physiology. The Benjamin/Cummings Publishing Company, California Makaleler
Diğer Kaynaklar Çeşitli Araştırma Makaleleri
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir
Sınavlar Ödev, Vize, Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)