Ders Adı Ampelografi
Ders Kodu 39ddcbaadeb94963ac
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Filiz HALLAÇ TÜRK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Ampelografinin tanımı ve tarihçesi, Ampelografik tanımlama metodları Ampelografide incelenen vejetatif ve generatif özellikler, Bağcılıkta kullanılan anaç ve çeşitlerin özellikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Vitis cinsinin tanımlanmasında kullanılan kriterler ve asma anaçları ile önemli sofralık, şaraplık ve kurutmalık üzüm çeşitleri hakkında bilgilerin verilmesidir.
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Ampelografi tanımı ve tarihçesi
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
2 Vitis tür ve alt türlerinin sınıflandırılması ve asma gen merkezleri
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
3 Ampelografik çalışmalarda kullanılan asma organlarının tanımlanması. 1.Sürgün ve yapraklar
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
4 Ampelografide kullanılan organlar 2.Salkım, tane ve çekirdekler
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
5 Ampelografik çalışmalarda kullanılan metodlara genel giriş
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
6 Klasik fenotipik tanımlama yöntemleri
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
7 IBPGR Üzüm Tanımlayıcılarına göre tanımlama yöntemleri
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
8 Genetik tanımlama yöntemleri: Sitolojik ve biyokimyasal yöntemler
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
9 Genetik tanımlama yöntemleri: Moleküler teknikler
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
10 Amplegrafi ile ilgili araştırmaların tartışılması
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
11 Saf Anaçlar
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
12 Melez Anaçlar
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
13 Sofralık Üzüm çeşitleri
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
14 Kurutmalık ve şaraplık üzüm çeşitleri
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan hazırlık
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 48 48
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 5 1 5
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Oraman, M.N. 1963. Ampelografi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:154. Ankara. ÇELİK, H., 2006. Üzüm Çeşit Kataloğu. Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 3.
Diğer Kaynaklar Sabır, A., 2008. Bazı üzüm çeşit ve anaçlarının ampelografik ve moleküler karakterizasyonu. Çukurova üni. Fen Bilimleri Ens., Doktora Tezi, 171 s.
Materyal
Dökümanlar öğretim üyesince hazırlanan kısa ders notları, konu ile ilgili tez çalışmaları ve araştırma makaleleri .
Ödevler kısa sunum
Sınavlar Dönem sonu genel değerlendirme
Materyal Diğer Galet cetveli, asma materyalleri
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)