Ders Adı Asma ve asmadan elde edilen ürünlerin metabolit bileşenleri
Ders Kodu 1dee8aa97e344e9db7
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Filiz HALLAÇ TÜRK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Asma ve asmadan elde edilen ürünlerin fitokimyası, primer metabolitler ve görevleri, sekonder metabolitler, Asma ve asmadan elde edilen ürünlerde bulunan sekonder metabolitler, Fenolikler, Flavonoidler, Stilbenler, İnsan sağlığı açısından önemleri, Hastalık ve zararlılara karşı etkileri, Asmalarda dayanıklılık ve fitoaleksinler, Asmada patojen bağlantılı proteinler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Asma ve asma ürünlerinde bulunan primer ve sekonder metabolitlerin sınıflandırılması, yapısal özellikleri ve fonksiyonları hakkında temel bilgiler verilerek, insan ve bitki sağlığı açısından önemlerinin bilinmesi amaçlanmıştır.
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Giriş: Ders ile ilgili genel bir değerlendirme ve öğrenci ödevlerinin dağıtılması
  Ön Hazırlık: Kaynaklardaki ilgili bölümler
2 Asma ve asmadan elde edilen ürünlerin fitokimyasallarının tanıtılması
  Ön Hazırlık: Kaynaklardaki ilgili bölümler
3 Primer metabolitlere giriş ve asma ile asmadan elde edilen ürünlerde primer metabolitler
  Ön Hazırlık: Kaynaklardaki ilgili bölümler
4 Şekerler, aminoasitler, biogenik aminler, polisakkaritler, alkoller, organik asitler
  Ön Hazırlık: Kaynaklardaki ilgili bölümler
5 Sekonder metabolitlere giriş,ve sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Kaynaklardaki ilgili bölümler
6 Asma ve asmadan elde edilen ürünlerdeki sekonder metabolitler ve araştırma makalelerinin değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Kaynaklardaki ilgili bölümler
7 Fenolikler, ,Basit fenoller, Fenilpropanoidler,
  Ön Hazırlık: Kaynaklardaki ilgili bölümler
8 Flavonoidler ve Stilbenler
  Ön Hazırlık: Kaynaklardaki ilgili bölümler
9 Asmadaki fitokimyasallarla ilgili araştırma makalelerinin değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Kaynaklardaki ilgili bölümler
10 Sekonder metabolitlerin insan sağlığı üzerine etkileri
  Ön Hazırlık: Kaynaklardaki ilgili bölümler
11 Antioksidan aktivite, kanser önleyici aktivite, anti-kardiyovascular aktivite,ateş düşürücü ve anti ülser aktivite
  Ön Hazırlık: Kaynaklardaki ilgili bölümler
12 Anti kanser ve anti mutagenik aktivite, diğer biyolojik aktiviteler
  Ön Hazırlık: Kaynaklardaki ilgili bölümler
13 Sekonder metabolitlerin bitki sağlığı açısından önemi
  Ön Hazırlık: Kaynaklardaki ilgili bölümler
14 Asmalarda dayanıklılık, asmalardan elde edilen fitoaleksinler ve patojenik bağlantılı proteinler
  Ön Hazırlık: Kaynaklardaki ilgili bölümler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 48 48
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Sekonder Metabolit Üretimi,2002. Sökmen, Gürel E.,Bölüm 7,211-261s. Bitki Biyoteknolojisi (Babaoğlu,M., Gürel,E., Özcan, S)-Selçuk Üni.Yayınları
Diğer Kaynaklar öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları Tohumlu bitkilerde sekonder metabolitler,2014. Mammadov,R.,428 sayfa ,ISBN : 6051337431
Materyal
Dökümanlar Dönem başında ders ile ilgili kaynakların temini
Ödevler Dersle ilgili konularda kısa ödevlerin hazırlanması.
Sınavlar Ara sınavı, dönem sonu sınavı ve hazırlanan ödevlerin genel değerlendirilmesi yapılacaktır.
Materyal Diğer power point sunuları
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)