Ders Adı Asma fizyolojisi
Ders Kodu 02f3675dcee64f4c8b
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Filiz HALLAÇ TÜRK
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Asmanın yıllık yaşam döngüsü, Asma fenolojisi, Fotosentez, Transpirasyon, Solunum, Taşınım ve Su ve Mineral madde alımını kapsayan asma fizyolojik olayları, Asma balansi, Asmada çiçek salkımının farklılaşması, Asmanın çiçeklenmesi, tozlanma ve döllenme, Tohum, embiyo ve döllenme sonrası meyve gelişimi, Hormonlar ve işlevleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Asma yapısı ile fonksiyonları arasındaki ilişki, asma büyüme ve gelişmesi ile üzümün olgunlaşmasında ilerleyen fizyolojik olaylar, asma balansı ile bunun meyve kalitesiyle ilişkileri, asma su potansiyeli ve bunun asma büyümesi ile sulama yöntemi üzerine etkileri, çiçeklenme ve meyve tutumu üzerine çevre ve uygulamaların etkisi, fotosentezin asma büyümesi ve meyve olgunlaşması üzerine etkilerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Giriş. Ders üzerinde genel görüşme ve planlama yapılması
  Ön Hazırlık: Ders ile ilgili kaynakların okunması
2 Tohum dinlenme ve çimlenmesi
  Ön Hazırlık: Ders ile ilgili kaynakların okunması
3 Asmadan Su Kaybı, Topraktan Suyun Alınması, Topraktan Mineral Besin Maddelerinin Alınması, Taşınım Fotosentez, Transirasyon, Respirasyon olaylarını kapsayan fizyolojik olaylar
  Ön Hazırlık: Ders ile ilgili kaynakların okunması
4 Kök büyüme ve gelişme fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Ders ile ilgili kaynakların okunması
5 Vejetatif büyüme ve gelişme fizyolojisi, Asmanın yıllık yaşam döngüsü
  Ön Hazırlık: Ders ile ilgili kaynakların okunması
6 Fenoloji: Tomurcuk ayrımı, Çiçeklenme, Meyve tutumu
  Ön Hazırlık: Ders ile ilgili kaynakların okunması
7 Asma balansi, asma gücüne ve meyve kalitesi üzerine etkileri
  Ön Hazırlık: Ders ile ilgili kaynakların okunması
8 Asma fizyoloji ile ilgili öğrenci ödev sunuları
  Ön Hazırlık: Ders ile ilgili kaynakların okunması
9 Generatif büyüme ve gelişme fizyolojisi, Çiçek salkımı oluşumuna etki eden içsel ve dışsal faktörler
  Ön Hazırlık: Ders ile ilgili kaynakların okunması
10 Asmalarda verimlilik fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Ders ile ilgili kaynakların okunması
11 Asmalarda çiçeklenme, tozlanma ve döllenme
  Ön Hazırlık: Ders ile ilgili kaynakların okunması
12 Tohum, embriyo ve tane gelişimi
  Ön Hazırlık: Ders ile ilgili kaynakların okunması
13 Tanelerin büyüme ve gelişmesi ile olgunlaşmasına etki eden faktörler
  Ön Hazırlık: Ders ile ilgili kaynakların okunması
14 Hormonlar ve işlevleri
  Ön Hazırlık: Ders ile ilgili kaynakların okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 24 24
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Ağaoğlu, Y. S., 2002. Bilimsel ve Uygulamalı BAĞCILIK (Asma Fizyolojisi -1). Kavaklıdere Eğitim Yayınları, 446 s.
Diğer Kaynaklar Çelik,S.,2011.Bağcılık (Ampeloloji).Cilt-I. Anadolu matbacılık 3. Baskı, 428.s
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini
Ödevler Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir
Sınavlar Dönem sonu genel değerlendirme
Materyal Diğer Bahçe bitkileri bölümüne ait bağlar
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)