Ders Adı Tohumlarda Kalite İyileştirici Uygulamalar
Ders Kodu 01BAH5175
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Kalite tanımı ve tohumda kalite kriterleri, tohum işleme, tohumlarda çimlenmeyi engelleyen faktörler, çimlenme ve fide çıkışını iyileştirici uygulamalar, çimlenmesi iyileştirilmiş tohumların depolanması, tohum kaplama teknikleri, çimlenme ve fide çıkışını iyileştirici tohum ekim teknikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tohumlarda kalite ve önemini kavramak, kalite iyileştirici uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Kalite tanımı ve tohumda kalite kriterleri
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt II. s. 639-642
2 Tohum işleme
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt I. s. 315-350
3 Tohumlarda çimlenmeyi engelleyen faktörler
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt II. s. 602-604
4 Çimlenme ve fide çıkışını iyileştirici kültürel ve fiziksel uygulamalar
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt II. s. 605-608
5 Çimlenme ve fide çıkışını iyileştirici kimyasal uygulamalar
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt II. s. 608-617
6 Çimlenmesi iyileştirilmiş tohumların depolanması
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt II. s. 618-621
7 Tohum kaplama teknikleri ve faydaları
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt II. s. 621
8 Pelletleme
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt II. s. 621-622
9 Film kaplama
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt II. s. 622-623
10 Kaplanmış tohum ekim tekniği
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt II. s. 625
11 Sıvı ekim tekniği
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt II. s. 625
12 Bantlanmış tohum ekim tekniği
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt II. s. 626-628
13 Diğer ekim teknikleri
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt II. s. 628-631
14 Kombine edilmiş tohum uygulamaları
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt II. s. 631-632
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 2 20
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 3 8 24
Sunum 2 8 16
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt I ve II. (Ed. Benian ESER, Hikmet SAYGILI, Adem GÖKÇÖL, Emre İLKER), Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bornova-İzmir, 2005. TOTEM Yayın no: 3
Diğer Kaynaklar Seed Technology and Its Biological Basis. Edited by: Michael BLACK and J. Derek BEWLEY, 2000, Sheffield Academic Press Ltd. England. Pages, 257-283 and 287-316.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini, hazırlanan ders notu ve sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)