Ders Adı Sebze Tohumluklarının Tescil ve Sertifikasyonu
Ders Kodu 01BAH5172
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Çeşit tescili, tohumluk üreticilerinde aranan şartlar, sertifikasyon sisteminin aşamaları, tohumluk sınıf ve döl kademeleri, tohumluk üretiminde kullanılan belgeler, Türkiye'de ve Dünya'da kullanılan sertifikasyon sistemleri ve uluslararası kuruluşlar, tarlada tohumlukların kontrolü, tohumluk partilerinden örnek alma, paketleme ve etiketleme, laboratuvarda saflık testlerinin yapılışı, tohum ithali ve ihracı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Tohumluk tescil ve sertifikasyonu ile ilgili temel bilgileri edindirerek, Ulusal ve uluslararası mevzuatı öğrenmek
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Tohumculuk sektöründe yasal mevzuata neden gerek var?
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt I. s. 159-160
2 Ulusal tohumculuk mevzuatı
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt I. s. 191-196
3 Uluslararası tohumculuk mevzuatı
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt I. s. 191-196
4 Tohumluk sınıf ve döl kademeleri
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt I. s. 188
5 Tohumluk tescilili
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt I. s. 160-164
6 Çeşit tescil denemeleri
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt I. s. 164-173
7 Tohumluk kontrol ve sertifikasyonu
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt I. s. 173-175
8 Tarla kontrolleri
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt I. s. 175-179
9 Tohumluk partilerinden numune alma
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt I. s. 179-181.
10 Laboratuar kontrolleri (Fiziki safiyet testleri)
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt I. s. 181-182
11 Laboratuar kontrolleri (çimlendirme testleri)
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt I. s. 182-184
12 Tohumlukların belgelendirilmesi (sertifikalandırma, ambalajlama ve etiketleme)
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt I. s. 184-185
13 Tohumluk üretiminde kullanılan belgeler
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt I. s. 174-175
14 Tohumluk ithalat ve ihracatı, piyasa denetimi
  Ön Hazırlık: Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt I. s. 186-187
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 2 20
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 3 8 24
Sunum 2 8 16
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt I. (Ed. Benian ESER, Hikmet SAYGILI, Adem GÖKÇÖL, Emre İLKER), Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bornova-İzmir, 2005. TOTEM Yayın no: 3
Diğer Kaynaklar Tohumluk Standartları ve Uygulama Esasları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara, 2004.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini, hazırlanan ders notu ve sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)