Ders Adı Bitki Embriyolojisi ve Apomiksis
Ders Kodu 01BAH5170
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Erkek ve dişi gamet oluşumları, döllenme ve embriyo oluşumu, Apomiktik embriyo oluşum şekilleri (Apospori, diplospori, nuseller embriyoni, haploid partenogenesis), Apomiksisin nedenleri ve önemi, somatik embriyogenesis
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bitkilerde erkek gamet ve dişi gamet oluşumlarını, embriyo oluşumunu ve apomiktik embriyo oluşum şekillerini öğretmek
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Bitkilerde çiçeğin yapısı, erkek ve dişi organların yapıları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitapların temini
2 Bitkilerde erkek gamet oluşumu
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan hazırlık
3 Bitkilerde dişi gamet oluşumu
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan hazırlık
4 Döllenme ve embriyo oluşumu
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan hazırlık
5 Bitkilerde eşey uyuşmazlıkları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan hazırlık
6 Bitkilerde poliembriyoni, poliembriyoninin nedenleri, poliembriyoninin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan hazırlık
7 Apomiktik embriyo oluşum şekilleri, adventif embriyoni
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan hazırlık
8 Gametofitik apomiksis (Diplospori, apospori)
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan hazırlık
9 Apomiksisin nedenleri, apomiksisin önemi.
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan hazırlık
10 Tohumun yapısı, tohumlarda dinlenme, tohumların çimlendirilmesi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan hazırlık
11 Apomiktik tohum oluşturmaya eğilimli bitki türleri
  Ön Hazırlık: İlgili makalelerin elde edilmesi
12 Apomiktik tohum oluşumunu teşvik edici uygulamalar ile ilgili bilimsel çalışmaların irdelenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili makalelerin elde edilmesi
13 Somatik embriyogenesis ve sentetik tohum üretimi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan hazırlık ve İlgili makalelerin elde edilmesi
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Bitki Angiosperm Embriyolojisi, (Prof. Dr. Meral ÜNAL) Bitki Biyoteknolojisi (Doku Kültürü ve Uygulamaları) (Editörler: Mehmet BABAOĞLU, Ekrem GÜREL, Sebahattin ÖZCAN)
Diğer Kaynaklar Calzata J-P. V., Crane C.F. and Stelly D.M. 1996. Apomixis: The Asexual Revolution. Science Vol. 274, 1322-1323. Grimanelli, D. Leblanc, O. Perotti, E Grossniklaus U. 2001. Developmental Genetics of Gametophytic Apomixis. Trends in Genetics, 17(10); 597-604 Hanna, W.W. Bashaw, E.C. 1987. Apomixis: Its Identification and Use in Plant Breeding. Crop Science, 27; 1136-1139. Hu, G. Liang, G.H. Wassom, C.E. 1991. Chemical Induction of Apomictic Seed Formation in Maize. Euphytica, 56; 97-105. Koltunow, A. M. 1993. Apomixis: Embrio Sacs and Embriyos Formed without Meiosis or Fertilization in Ovules. The Plant Cell, Vol. 5, 1425-1437. Taliaferro, C.M. Bashaw, E.C. 1966. Inheritance and Control of Obligate Apomixis in Breeding Buffelgrass. Crop Sci., 6; 473-476. Tisserat, B. Esan, E.B. Murashige, T. 1978. Somatic Embryogenesis in Angiosperms. Horticultural Reviews, 1-79. Wakana, A. Uemoto, S. 1988. Adventive Embryogenesis in Citrus (Rutaceae). II.Postfertilization Development. American Journal of Botany, 75, 1031-1047.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)