Ders Adı Meyve Ağaçlarının Biyolojisi ve Ekolojisi
Ders Kodu 01BAH5160
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Meyve ağaçlarında organların biyolojik özellikleri ve fonksiyonlarının ele alındığı bu ders kapsamında; çiçek tomurcuğu oluşumu üzerine teoriler, dinlenme şekilleri, çiçeklerin açması ile ekolojik şartlar arasındaki ilişkiler, meyve oluşumu, meyve dökümleri ve periyodisite ayrıntıları ile yeni literatürlerin ışığında incelenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Meyve ağaçlarında organların biyolojik özellikleri ve fonksiyonlarının irdelenmesini amaçlamaktadır.
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Meyve ağaçlarının Biyolojik özellikleri, çiçeğin yapısı ve oriji, çiçeklerde cinsiyet, çiçek durumu (inflorescence)
2 Gametlerin oluşumu, Mikrosporogenesis, macrosporogenesis.
3 Tozlanma, döllenme ve döllenmeye etki eden faktörler
4 Çiçeklerde görülen kısırlıklar, morfolojik kısırlık, genetik ve sitoplazmik kısırlıklar. Eşey uyuşmazlıkları.
5 Konu ile ilgili uluslararası güncel literatürlerin takibi ve tartışılması
6 Meyve oluşumu, partenokarpi ve apomiksiz
7 Meyve dökümleri, çiçek dökümü, çiçek ve küçük meyve dökümü, haziran dökümü
8 Meyve ağaçlarında dinlenme; tomurcuklarda dinlenme (içsel dinlenme, zorunlu dinlenme, nisbi dinlenme)
9 Tohumlarda dinlenme (fiziksel dinlenme, fizyolojik dinlenme), tohumlarda dinlenme fizyolojisinin açıklanması.
10 Çiçeklenme ve meyve tutumu, çiçek oluşumu ve gelişimi.
11 Meyve tutumu ve yaşlanma
12 Meyve ağaçlarında periyodisite oluşumu
13 Öğrenci ödev ve araştırmalarının sunumu ve tartışılması
14 Genel değerlendirme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 167    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1) Hartmann, H. T, Kester, D. E., Davies, Jr. F. and Geneve, R. L., 1997. Plant Propagation Principles and Practies (Sixth Edition). Prentice Hall, upper Saddle River, New Jersey 07458. 2) Esau, K., 1977. Anatomy of Seed Plants 2nd Edition, New York. 3) Westwood, M.N. 1993. Temperate-Zone Pomology Physiology and Culture. 3rd ed. Timber Press Inc., Portland, Oregon, USA. 4) Hartmann, H. T., 1981. Propagation of Temperate-Zone Fruit Plants. Division of Agricultural Sciences, University of California, Leaflet 21103 5) Özbek, S. 1978. Özel Meyvecilik (Kışın Yaprağını Döken Meyve Türleri). Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No. 128. Ders Kitabı 11. 6) Janick, J., Moore, J.N., 1995. Fruit Breeding, Vol 1. John Wiley&Sons, USA.
Diğer Kaynaklar Araştırma makaleleri
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini
Ödevler Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)