Ders Adı Bağcılıkta Verimlilik ve Kalite
Ders Kodu 01BAH5154
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Verimlilik ve kalite kavramı, verimlilik unsurları, asmada göz yapıları, generatif büyüme ve gelişme, çiçek salkımlarının oluşum mekanizması, çiçek salkımı oluşumuna etki eden iç ve dış faktörler, asmada verimlilik fizyolojisi, çiçeklenme fizyolojisi, tane tutumu, tane büyümesi ve gelişmesi, dökümler ve dökümlere etki eden faktörler, kalite üzerine etkili faktörler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bağcılıkta verimlik ve kalite unsurları ve bunu etkileyen faktörlerin öğretilmesi
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Bağcılıkta verimlilik ve kalite kavramı
2 Bağcılıkta verimlilik unsurları,
3 Asmada göz yapıları, generatif büyüme ve gelişme,
4 Asmada çiçek salkımlarının oluşum mekanizması,
5 Asmada çiçek salkımlarının oluşumuna etki eden iç faktörler
6 Asmada çiçek salkımlarının oluşumuna etki eden dış faktörler
7 Asmada verimlilik fizyolojisi ve verimliliğin önceden tahmin edilmesi
8 Ara Sınav
9 Çiçeklenme fizyolojisi, çiçek salkımlarının büyüme ve gelişmesi
10 Tozlanma, döllenme ve meyve tutumları
11 Dökümler ve dökümlere etki eden faktörler
12 Tane büyümesi ve gelişmesi
13 Tane büyüme ve gelişmesine etki eden iç ve dış faktörler
14 Bağcılıkta kalite ve kalite üzerine etki eden faktörler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 6 12
Sunum 2 6 12
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Kelen, M., 2009. Bağcılıkta verimlilik ve kalite ders notları
Diğer Kaynaklar Y. Sabit ağaoğlu, 2002. Bilimsel Uygulamalı Bağcılık I. Kavaklıdere Eğitim yayınları, Yayın No:5, Ankara.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Ara sınav ve Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)