Ders Adı Meyvecilikte Yeni Gelişmeler
Ders Kodu 01BAH5153
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Türkiye'de ve Dünya'da meyvecilik alanında kullanılan yeni yetiştirme teknikleri, özellikle birim alandan verim artışı ve işgücünden tasarruf sağlayacak uygulamalar, meyve kalitesini artırıcı uygulamalar, ayrıca son yıllarda hızla artan örtüaltı meyve yetiştiriciliği ile ilgili son gelişmeler dersin konusunu oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Türkiye' de ve Dünya da meyvecilik alanında yapılan yenilikleri takip etmek.
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Ilıman iklim meyve türlerinin tarımsal potansiyeli ve meyvecilik açısından önemi
2 Elma yetiştiriliciliği konusunda en son gelişmeler
3 Elma çeşit ve anaç ıslahı konusunda en son gelişmeler
4 Konu ile uluslararası güncel literatürlerin takibi ve tartışılması.
5 Elma ve armut meyvelerinin ekolojik istekleri, çoğaltılması ve bahçesi kurulması. Yetiştiriciliği, kültürel uygulamaları ve hasat teknikleri.
6 Yumuşak çekirdekli meyvelerin yetiştiriciliğinde ve hasadında uygulanan yeni teknikler ve gelişmeler.
7 Öğrencilerin yaptıkları yeni gelişmeler ve uygulanan teknikler ile ilgili ödev araştırmalarının sunumu ve getirilerinin tartışılması.
8 Türkiye’de yetişen ılıman iklim meyve türlerinden erik, şeftali kiraz ve kayısının tanıtımı, Türkiye’ de kapladıkları alan ve üretim değerleri.
9 Sert çekirdekli meyveler grubunda bulunan erik, şeftali, kiraz ve kayısının sistematiği, dünyadaki türleri ve gen merkezleri, pomolojik özellikleri ve çeşitleri,
10 Sert çekirdekli meyveler grubunda bulunan meyvelerin morfolojik ve biyolojik özellikleri.
11 Erik, şeftali, kiraz, kayısı meyvelerinin ekolojik istekleri, çoğaltılması ve bahçesi kurulması. Yetiştiriciliği, kültürel uygulamaları ve hasat teknikleri.
12 Sert çekirdekli meyvelerin yetiştiriciliğinde ve hasadında uygulanan yeni teknikler ve gelişmeler.
13 Öğrencilerin yaptıkları yeni gelişmeler ve uygulanan teknikler ile ilgili ödev araştırmalarının sunumu ve getirilerinin tartışılması
14 Genel değerlendirme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 167    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Barritt B.H., 1992. Intensive orchard management. Washington State Üniv., Washington.
Diğer Kaynaklar Öğrencilerin araştırarak buldukları makaleler ve diğer çeşitli kaynaklar.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)