Ders Adı Bahçe Ürünlerinde Kalite Kriterleri ve Standardizasyon
Ders Kodu 01BAH5150
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bahçe ürünlerinde standardizasyon ve kalite tanımları, standardizasyon ve kalitenin, ürünlerin yetiştirilmesi, hasadı, depolanması ve pazarlanmasındaki önemi. Kalite sınırlarının belirlenmesi, kalite ve boy toleransları, ambalaj malzemeleri, resmi ve özel marka ve işaretler, HACCP ve GLOBALGAP.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bahçe ürünlerinde standardizasyon ve kalite kavramları tüm detaylarıyla öğretmek. Ayrıca önemli kalite kriterleri ve bunu etkileyen faktörleri irdelemek. Ürün yetiştiriciliği, depolanması ve pazarlanmasında önemli olan standartları öğretmek amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Kalite ve standardizasyonun tanımı, önemi ve kapsamı
2 Kalite sınıflarının ve sınırlarının belirlenmesi
3 Bahçe ürünlerinde kullanılan ambalaj malzemelerinin incelenmesi
4 Yurt içinde karşılaşılan kalite ve standardizasyon sorunları
5 Tüketicilerin ve çevrecilerin kaliteye bakış açıları
6 Bahçe ürünlerinde önemli kalite kriterleri
7 Bahçe ürünlerinde kalite kriterlerinin uygulamalı olarak belirlenmesi
8 Hasat öncesi ve sonrası dönemde kaliteyi etkileyen faktörler
9 Standardizasyonla ilgili yeni gelişmeler
10 Kalite ile ilgili yeni gelişmeler
11 Bahçe ürünlerinin yetiştirilmesi aşamasında önemli olan standartların
12 Bahçe ürünlerinin derimi ve muhafazasında önemli olan standartların
13 Bahçe ürünlerinin pazarlanmasında karşılaşılan standartların incelenmesi
14 Genel değerlendirmeler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 3 7 21
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 165    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. Koyuncu, M.A., Kalite ve Standardizasyon, Ders notu (Basılmamış) 2. Gaffney, J. J., 1976. Quality Detection in Foods. American Society of Agricultural Engineer. 2850 Niles Road St. Joseph, Michigan ISBN: 0-916150-04-6. 3. Altuğ, T., 1993. Duyusal Test Teknikleri. E. Ü. Mühendislik Fakültesi Ders Kitapları. No:28, İZMİR. ISBN: 975-483-9. 4. Bennet, S.G., 2009, Food Identity Preservation and Traceability, CRC Press, Taylor and Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suit 300, Boca Raton, FL33487-2742
Diğer Kaynaklar 1. Halkman, K., 2001. Kalite Güvenliği ve HACCP. Gıda Denetciliği Eğitim Materyali. T. C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müd., Ankara, 6335.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir
Sınavlar Ara sınav, Final, ödev
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)