Ders Adı Meyve Yetiştiriciliğinde Büyümeyi Düzenleyicilerin Kullanımı
Ders Kodu 01BAH5146
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Oksinler, stokininler, gibberellinler, absizik asit, etilen, jasmonik asit, brassinosteroidler, salisilik asit ve poliaminlerin yapıları, etki şekilleri ve meyve yetiştiriciliğinde kullanım alanları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Büyümeyi düzenleyici maddelerin yapısı, biyosentesi, taşınması, etki şekilleri ve meyve yetiştiriciliğinde kullanım alanlarının öğretilmesi
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Oksinlerin yapısı, biyosentezi, taşınmaları, fizyolojik özellikleri, etki mekanizması
  Ön Hazırlık: Kaynak kitapların temin edilmesi
2 Stokininlerin yapısı, biyosentezi, taşınmaları, bitki bünyesindeki etki şekilleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan hazırlık
3 Gibberellinlerin yapısı, biyosentezi, taşınmaları ve etki şekilleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan hazırlık
4 Absiszik asitin yapısı, biyosentezi ve bitki bünyesindeki etki şekilleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan hazırlık
5 Etilenin yapısı sentezi ve bitki bünyesindeki etki şekilleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan hazırlık
6 Jasmonik asitin yapısı, bitkiler üzerindeki etkileri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan hazırlık
7 Brassinosteroidlerin yapıları ve bitkiler üzerindeki etkileri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan hazırlık
8 Salisilik asitin yapısı ve bitkiler üzerindeki etkileri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan hazırlık
9 Poliaminlerin yapıları ve bitkiler üzerindeki etkileri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynak kitaplardan hazırlık
10 Meyve tutumunun teşvik edilmesi, Meyve kalitesinin artırılması, Meyve seyreltmesi ve hasat önü meyve dökümlerinin önlenmesi üzerine kullanılan büyümeyi düzenleyici maddeler ve bu maddelerin kullanım zamanları, kullanım şekilleri ve dozları, Büyümeyi düzenleyici madde çözeltilerinin hazırlanması
  Ön Hazırlık: İlgili konular ile ilgili literatür taraması
11 Çeliklerin köklenmesi üzerine kullanılan büyümeyi düzenleyici maddeler ve bu maddelerin kullanım zamanları, kullanım şekilleri ve dozları
  Ön Hazırlık: İlgili konular ile ilgili literatür taraması
12 İn vitro çalışmalarında (meristem kültürü, mikro çoğaltma, somatik embriyogenesis, organogenesis) kullanılan büyümeyi düzenleyici maddeler ve bu maddelerin kullanım şekilleri ve dozları
  Ön Hazırlık: İlgili konular ile ilgili literatür taraması
13 İn vitro çalışmalarda (embriyo kültürü, anter kültürü, ovul kültürü, hücre kültürü vb.) kullanılan büyümeyi düzenleyici maddeler ve bu maddelerin kullanım şekilleri ve dozları
  Ön Hazırlık: İlgili konular ile ilgili literatür taraması
14 Büyümeyi düzenleyici maddelerin diğer kullanım alanları ve tüm konular hakkında genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: İlgili konular ile ilgili literatür taraması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 10
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu -Plant Propagation by Tissue Culture Vol. 1 (Chapter 5, Chapter 6 and Chapter 7) Editors: Edwin F. George, Michael A. Hall and Geert-Jan De Klerk -Plant Growth Regulators in Agriculture and Horticulture: Their Role and Commercial Uses (Editor: Amarjit S. BASRA)
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)