Ders Adı Meyve Ağaçlarında Çoğaltma Yöntemlerinin Anatomik ve Fizyolojik Esasları
Ders Kodu 01BAH5143
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Eşeyli (tohumla) çoğaltma, eşeysiz çoğaltma yöntemleri ve bu yöntemlerin meyve ağaçlarında kullanabilirlikleri. Tohum seçimi ve çöğür yetiştiriciliği, çimlenme olayının fizyolojik temelleri. Eşeysiz (vegatatif) çoğaltmanın özellikleri ve önemi, çelikle çoğaltmanın anatomik ve fizyolojik temelleri, çelikle çoğaltma teknikleri, aşılama ve aşılamanın teorik yönleri, kalem ve göz aşılarının yapılma teknikleri, aşı kaynaşmasının anatomik ve fizyolojik temelleri gibi ana konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Meyve ağacı yetiştiriciliğinde kullanılan çoğaltma yöntemlerinin anlatılması ve ayrıntılı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Meyve ağaçlarının çoğaltma amaçları ve yöntemleri
2 Eşeyli ve eşeysiz çoğaltmanın esasları.
3 Çimlenme olayı, tohum canlılığını belirleme yöntemleri, tohumlarda dinlenme ve çimlenmeye etki eden iç ve dış faktörler.
4 Eşeysiz çoğaltma ve meyvecilik uygulamalarındaki önemi
5 Çeliklerde köklenmeyi uyarıcı maddeler ve uygulama yöntemleri.
6 Çeliklerde kök oluşumunun fizyolojisi, çelik materyalinin seçimi, ana bitkinin beslenme durumu, odun tipi, çelik alma zamanı.
7 Adventif kök oluşumunun anatomik seyri ve köklenme ile çelik anatomisi arasındaki ilişkiler.
8 Aşı ve aşı ile çoğaltmanın biyolojik esasları.
9 Aşılama başarısını etkileyen faktörlerin genel değerlendirilmesi.
10 Aşı kaynaşması ve tutmasında anaç ile kalemin anatomik yapılarının özellikleri ve etkileri.
11 Aşı kaynaşmasının seyri, kalem ve göz aşılarında kaynaşma.
12 Aşı kaynaşmasını etkileyen faktörler.
13 Öğrencilerin ödevlerinin sunumu ve tartışılması.
14 Genel Değerlendirme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 167    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) Hartmann, H. T, Kester, D. E. and Davies, Jr. F., 1994. Plant Propagation Principles and Practies (Fifty Edition). Englewod Cliffs, New Jersey 07632. 2) Esau, K., 1977. Anatomy of Seed Plants 2nd Edition, New York. 3) Hartmann, H. T., 1981. Propagation of Temperate-Zone Fruit Plants. Division of Agricultural Sciences, University of California, Leaflet 21103.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir.
Sınavlar Dönem sonu genel değerlendirme.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)