Ders Adı Bahçe Bitkilerinde Büyüme-Gelişme Fizyolojisi
Ders Kodu 01BAH5132
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Büyüme ve gelişmenin tanımı, hücre büyümesi ve farklılaşması, bitkilerde kök, gövde yaprak, çiçek, tohum ve meyve gelişimi, vegetatif ve reprodüktif büyüme arasındaki ilişkiler, ayrım periyotları, bitki büyümesinde periyodisite, büyümeye etki eden iç ve dış faktörler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bahçe Bitkilerinde meydana gelen büyüme ve gelişme olaylarının öğretilmesi
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Büyüme ve gelişmenin tanımı ve arasındaki ilişkiler
2 Hücre büyümesi ve farklılaşması
3 Bahçe Bitkilerinde organ gelişimi (kök gelişimi)
4 Bahçe Bitkilerinde organ gelişimi (gövde gelişimi)
5 Bahçe Bitkilerinde organ gelişimi (yaprak ve çiçek gelişimi)
6 Bahçe Bitkilerinde organ gelişimi (tohum ve meyve gelişimi)
7 Vegetatif ve reprodüktif büyüme arasındaki ilişkiler
8 Ara Sınav
9 Ayrım periyotları ve etkili faktörler
10 Bitki türlerine göre ayrım periyotları
11 Bitki büyümesinde periyodisite
12 Büyümeye etki eden iç faktörler
13 Büyümeye etki eden dış faktörler
14 Büyümede etkili teknik ve kültürel uygulamalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 6 12
Sunum 2 6 12
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Kelen, M., Bahçe Bitkilerinde büyüme ve gelişme ders notları
Diğer Kaynaklar İsmail Kocaçalışkan, 2008. Bitki fizyolojisi. Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Yayın No:34, Ankara
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)