Ders Adı Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım
Ders Kodu 01BAH5130
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Organik (ekolojik) tarımın tanımı, insan sağlığı yönünden önemi, dünya ve ülkemizde organik tarıma yöneliş nedenleri ve geleceği, organik tarımın ilkeleri, organik tarımda bitki korumanın ana prensipleri, organik tarımda kontrol ve sertifikasyon uygulamaları, organik ve biyolojik gübreleme, ilaç ve kimyasal gübre kullanımının azaltılması, hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşit kullanımı aşırı gübre, ilaç, hormon ve benzeri kimyasalların insan sağlığına zararlı etkileri ve organik tarım ürünlerinin pazarlanması ve organik tarımın ekonomik analizi irdelenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Organik tarımın temel ilkelerini, kurallarını ve uygulamasını öğretmek amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Organik tarımın tanımı, amacı ve önemi
2 Organik tarımın gelişimi ve ilkeleri
3 Organik tarımı yöneten ve yönlendiren komiteler
4 Danışman kuruluşun oluşumu, görevleri, çalışma şekil ve esasları
5 Kontrol ve sertifikasyon sistemi
6 Organik tarıma başlama esasları
7 Kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının müteşebbisleri kontrol ve denetlemeleri için gereklilikler
8 Organik tarımda bitki korumanın esasları
9 Organik tarımda bitkisel üretim
10 Organik ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması ve etiketlenmesi
11 Organik ürünlerin taşınması ve depolanması
12 Organik ürünlerinin ihracatı ve pazarlanması
13 Türkiye’ de organik tarımın kontrolünde karşılaşılan sorunlar ve organik tarım ürünlerine olan tüketici talebi
14 Organik tarım ve ekonomik analiz
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 3 7 21
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 165    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. Taşbaşlı, H. ve Zeytin, B., 2003. Organik Tarım Genel İlkeleri T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Mart, Ankara.
Diğer Kaynaklar 1. Aksoy, U., Altındişli, A., 1998. Ekolojik (Organik Biyolojik) Tarım. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Bornova, İzmir. 2. Anonim, 1999. Ekolojik Tarım, Ekolojik Tarım Eğitimi Ders Notları. Emre basımevi, İzmir. 3. Yalçınkaya, E., 2002. Bahçe Bitkilerinde Organik Yetiştirme Teknikleri (meyveler). Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enst. Yalova.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir
Sınavlar Ara sınav, final, ödev
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)