Ders Adı Bahçe Bitkilerinde Preparasyon Teknikleri
Ders Kodu 01BAH5129
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bahçe bitkileri anabilim dalı çalışma alanına giren bitkisel materyalden mikroskop altında incelemek üzere daimi preparat hazırlamak bu dersin konularını oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bahçe bitkileri anabilim dalında kullanılan preparasyon tekniklerini öğretmek
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Giriş: Daimi preparat hazırlamanın önemi ve gerekliliği
2 Örneklerin alınması, Örneklerin parafine hazırlanması
3 Fiksasyon için kullanılan kimyasallar ve hazırlanmaları
4 Dehidratasyon aşaması ve kullanılan kimyasallar
5 Infiltrasyon aşaması, kullanılan kimyasallar ve gömme işlemi
6 Mikrodalga yöntemi.
7 Mikrotom tipleri: Kızaklı mikrotom, Rotary mikrotom, Ultra mikrotomlar.
8 Mikrotom bıcakları tipleri, kesime hazırlanmaları.
9 Mikrotomla parafin kesit alma ve lama aktarma teknikleri.
10 Boyama, boya çeşitleri ve hazırlanmaları.
11 Lamların kapatılarak daimi hale getirilmesi.
12 Elle kesit alma ve daimi preparat hazırlama teknikleri.
13 Ezme preparat hazırlama teknikleri.
14 Işık mikroskobu tipleri ve preparatların mikroskopta değerlendirilmesi, Fotoğraflama teknikleri.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 4 15
Ödev 1 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Ödevler 4 4 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 5 4 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Preparasyon tekniği ders notları ve bunlarla hazırlanmış pp sunusu.
Diğer Kaynaklar Tezler.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak materyalin temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Belli aralıklarla birkaç soruluk sözlü küçük sınavlarla işlenen konuları hatırlatmak
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)