Ders Adı Meyve Yetiştiriciliğinde Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları
Ders Kodu 01BAH1110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1- Fatma YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında; sürdürülebilir tarımın tanımı ve prensipleri, ilgili mevzuat, çevreye duyarlı ve bilinçli üreticiler, meyve bahçesi tesisi ve bahçenin korunması, anaç, çeşit, dikim sistemleri ve budama ve terbiye şekilleri, toprak yönetimi ve gübreleme, entegre bitki koruma ve yabancı ot kontrolü, etkin sulama sistemleri, meyve kalitesinin arıtılması için ürün yükü uygulamaları ve seyreltme, etkin ve güvenli kimyasal sprey uygulama yöntemleri, hasat ve hasat sonrası işlemler konularında bilgiler verilecektir. Ayrıca bazı meyve türlerinde (elma, kiraz vb.) örneklemeler yapılacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sürdürülebilir meyve üretiminde kullanılan temel prensip ve kültürel uygulamaları öğrenmek. Türkiye’deki iyi tarım uygulamaları ile ilgili mevzuat hakkında bilgi vermek.
No Dersin Kazanımları  
Hafta Konular  
1 Sürdürülebilir tarımın tanımı ve prensipleri. Tarımsal üretimin agronomik, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları.
2 Tarım ve çevre etkileşimi.
3 Sürdürülebilir tarım ve konvansiyonel tarım arasındaki farklılıklar.
4 İyi tarım uygulamaları mevzuatı, kontrol ve sertifikasyon.
5 Sürdürülebilir meyve yetiştiriciliğinde bahçe tesisi ve budama ve terbiye.
6 Sürdürülebilir meyve yetiştiriciliğinde toprak yönetimi ve gübreleme.
7 Sürdürülebilir meyve yetiştiriciliğinde entegre bitki koruma ve yabancı ot kontrolü.
8 Sürdürülebilir meyve yetiştiriciliğinde etkin sulama sistemleri.
9 Sürdürülebilir meyve yetiştiriciliğinde meyve kalitesinin arıtılması için ürün yükü uygulamaları ve seyreltme.
10 Sürdürülebilir meyve yetiştiriciliğinde etkin ve güvenli kimyasal sprey uygulama yöntemleri.
11 Sürdürülebilir meyve yetiştiriciliğinde, hasat ve hasat sonrası işlemler.
12 GOBALGAP ve meyve yetiştiriciliği.
13 Elma örneği
14 Turunçgil örneği
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu BAHÇE BİTKİLERİ TARIMINDA ÇEVRE DOSTU ÜRETİM TEKNİKLERİ PROF. DR. AYŞE GÜL
Diğer Kaynaklar Makaleler
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Ödev
Sınavlar Vize, Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)