of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:12.01.2023 21:29:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
MYO-3003
Bitirme Projesi
2,0
1,0
2,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Gözde ÖZKAN TÜKEL, Öğr. Gör. Dr. Perihan TÜZÜN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Meslek derslerinde öğrendiği teorik bilgileri, seçilmiş bir konu üzerinde kullanabilme. Seçilen konu ile ilgili araştırma yapabilme, bilgi toplayabilme.
Dersin İçeriği
Çalışma konusunu belirleme, Çalışma ile ilgili araştırma yapma, Çalışmayı derleme, Çalışmayı sunma.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
100
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:23.01.2024 22:43:00)
DK1
Bitirme Projesinin amacı, hedefi, içeriği ve izlenecek yöntemin belirler.
DK2
Bitirme projesi konusu ile ilgili kaynak taraması yapar.
DK3
Bitirme Projesini, ileri düzeydeki bilgi ve beceriler kullanarak yorumlar, analiz eder, araştırmaya ve kanıtlara dayalı yorumlar ve çıkarımlar üretir.
DK4
Bitirme Projesi ile ilgili verilerin kaynakların, yorumların ve sonuçlarının bilimsel ve etik değerlerini kavrar.
DK5
Bitirme projesi konuları üzerine genel düzeltmeler yaparak çıkan sorunları çözer.