of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:18.01.2023 02:54:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
KIM-0106
Genel Kimya ll
2,0
2,0
3,0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Temel kimya alt yapısı hazırlar. 1. Kimyasal reaksiyon yazma ve
reaksiyon stokiyometrinin belirlemeyi öğretir. 2. Atomun yapısı
ve özellilerini öğretir. 3. Periyodik özellikleri ve periyodik
tabloyu kullanmayı öğretir. 4. Kimyasal
bağları ve türlerini öğretir. 5. Çözelti hazırlamayı ve çeşitlerini
öğretir.
Dersin İçeriği
Madde ve mol kavramları, kimyasal reaksiyonlar, reaksiyon
sitokiyometrisi, gazlar ve özellikleri, periyodik tablo, kimyasal
bağlar, sıvılar, katılar ve çözeltilerdir.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
70
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:18.01.2023 02:47:00)
DK1
Öğrencilere temel kimya alt yapısını kazanır.
DK2
Madde ve yapı taşlarını kavrar.
DK3
Uluslar arası isim sistemini kullanır.
DK4
Kimyasal reaksiyon türlerini ayırt eder.
DK5
Reaksiyon hesaplamaları yapabilir.
DK6
Kimyasal reaksiyonlara termodinamik yorum getirir.
DK7
Moleküller arası etkileşimi kavrar.
DK8
Çözelti hazırlama ve tanımayı öğrenir.