of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:15.01.2023 09:48:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
GES-221
Çini I
3,0
2,5
3,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. AYŞEGÜL ACAR
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü- B-Blok 1. Kat Uygulama Atölyesi
E-Posta
aysegulacar@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
02462812300
Dersin Amacı/Hedefleri
Türk çini sanatının tarihi gelişiminin öğretilmesi ve desen, teknik özelliklerinin öğretilerek uygulamalar yapılması.Ülkemize özgü olan çini yapımı ile öğrencileri buluşturmak ve yeni tasarımların oluşumunu sağlamayı amaçlar.Ortaya çıkan ürünlerin sırçalanması ardından fırınlanması ve de uygun bir şekilde sergilenmesi.
Dersin İçeriği
Selçuklulardan başlayarak İznik çiniciliğine kadar renk, motif üslup özelliklerinin değerlendirilmesi. Çini sanatının yapımının öğrenilmesi.Çini sanatının dönemlere göre incelenmesi
Çini deseni tasarımı oluşturabilme, oluşturulan tasarımın iğneyle delinmesi, bisküvi çini karoya kömür tozu ile basılması.Fırça ile tahrir çekilmesi, arkasından çini boyaları ile boyanır.
Çini sırlama yapılması ve uygulanması
Çini fırını doldurulması
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
100
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
100
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
100
Aktarılabilir Beceri Dersi
100
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:03.02.2021 14:50:00)
DK1
Türk Çini Sanatının tanımı ve tarihi gelişimi hakkında genel bilgilere sahip olmak ve çini yapım aşamalarının öğretilmesi
DK2
Türk Çini sanatında dönemlerden yola çıkılarak anlatılan çeşitli çini üretiminde kullanılan teknikler konusunda bilgilenebilmesi,
DK3
Türk çini sanatının tarihsel süreçte geçirdiği aşamaları anlatabilmesi,
DK4
Türk çini sanatında çininin kullanım alanlarını yer, mekan ve boyut olarak beliryebilmesi, beklenmektedir
DK5
Çini sanatının dönemsel desen-kompozisyon özelliklerinin ana hatlarıyla ayırtedebilmesi ve uygulama yapabilmesi.
DK7