of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:18.01.2023 19:35:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
GES-207
Tezhip I
4,0
3,5
5,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Nuray GÖKDOĞAN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu B Blok 2. Kat Uygulama Atölyesi Isparta, 32090 Gönen
E-Posta
nuraygokdogan@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Tezhip sanatının tanımı, tarihi gelişimi, tezhipli eserler konusunda genel bir değerlendirme ve araç ve gereçlerin tanıtımı yapılmakta, yazma kitap sanatının tanımı, tezhibin bu sanatlar arasındaki yeri ve önemi, altının tezhip sanatındaki yeri ve önemi, altının ezilmesi, hazırlanması, muhtelif renklerle birlikte tezhipte kullanılması, fırça ile çeşitli çizgisel çalışmalar ve Türk motiflerinin çizimleri tezhipli eserleri inceleyip onlardan yararlanarak yeni kompozisyonlar tasarlama amaçlanmıştır.


Dersin İçeriği
Tezhip sanatı, önemi, tarihi gelişimi, tezhip sanatında kullanılan araç, gereç ve malzemelerinin uygulamalı tanıtımı, tezhip sanatında kullanılan motifler ile kompozisyon tasarımlarının yapılması bu dersin içeriğini oluşturur.
Tezhip sanatında klasik altyapıyı özümsemiş, aslına uygun şekilde yorumlayarak tarih, desen ve uygulama bilgilerini kullanarak özgün çalışmaların gerçekleşmesini sağlayacak altyapıyı vermek ve özgün tasarımlar ortaya konulacaktır.

Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
40
Uzmanlık/Program Dersi
60
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:29.06.2021 18:18:00)
DK1
1. Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
DK2
2. Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
DK3
3. Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak,
DK4
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek
DK5
5. Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek,
DK6
6. Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek,
DK7
7. Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek,
DK8
8. Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek,
DK9
9. Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak,
DK10
10. Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak,