of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:18.01.2023 19:28:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
GES-105
Geleneksel Türk Desenleri I
4,0
3,5
5,0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Nuray GÖKDOĞAN
Dersin Yardımcıları
1- Klasik Devir Türk Tezyînî Sanatlarında DESEN TASARIMI Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İnci A. Birol, 2- Türk Tezyinî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İnci A. Birol- Çiçek Derman. 43-Türk Sanatında Hayvan Sembolizm, Seyran- İstanbul, Dr. Yaşar Çoruhlu. 4. Erken Devir Türk Sanatının ABC’si, Kabalcı Yayınevi, Yaşar Çoruhlu. 5. Türk İslam Sanatının ABC’si, Kabalcı Yayınevi; Yaşar Çoruhlu. 6. İslâm Öncesi Türk Sanatı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Erdem Yücel. 7. Türk Sanatı El Kitabı (İslâm Öncesi Sanat, Mimari- Hat- Kumaş- Çini- Keramik- Minyatür),İnkılâp Kitabevi, Oktay Aslanapa. 8. Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, Oktay Aslanapa. 9. Türk Süsleme Sanatlarımızda Stilize çiçekler -Hatai-, T.C. Kültür Bakanlığı, Cahide Keskiner. 10. Geleneksel Türk El Sanatlarına Giriş, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, Prof. İsmail Öztürk. 11. Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 12. Türk Sanatı, Cem Yayınevi, Prof. Celâl Esad Arseven. 13. İslam Ülkelerinde Sanat, Cem Yayınevi, Suut Kemal Yetkin. 14. Hun Sanatı, Millî Eğitim Bakanlığı Kültür Yayınları, Nejat Diyarbekirli. 15. Osmanlı Mimarisinde Süsleme I Erken Devir (1300–1453), Kültür Bakanlığı. Yıldız Demiriz. 16. Türk Tarihi ve Kültürü, Pegem A Yayınları, Prof. Dr. Cemil Öztürk 17. Türk Motifleri, Cahide Keskiner.
Ofis Yeri
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu B Blok 2. Kat Isparta, 32090 Gönen
E-Posta
nuraygokdogan@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Geleneksel sanatlar, bir devletin bir ulusun geçmişten günümüze, yaşanmışlığın bir değerler birikimidir. Aynı zamanda geleneksel sanatlar, geçmişten günümüze kadar oluşmuş ve olgunlaşmış kültürünün, donatılmış bir yansımasıdır. Bu sanatlar, estetik anlayışın aynası, el emeği, göz nuru, özgün yapıtlardır. Bu yapıtları, günlük kullanım gereçlerinden tutunda, süsleme araçlarına ve armağan edilen nesnelere değin geniş bir yelpaze içinde karşımıza çıkmaktadır. Amaç, öğrencilere geçmişten günümüze kadar olan bu yaşanmışlığın, oluşturduğu ve geleneksel Türk süsleme sanatının temelini oluşturan örgeleri tarihsel gelişimi ile birlikte tanıtmak.
Dersin İçeriği
Geleneksel Türk süsleme sanatının temelini oluşturan örgeleri tarihsel gelişimi ile birlikte tanıtmak.Türk motiflerinin tanımını öğrenmek. Motiflerin çizimini kavrak. Öğrenilen motiflerle tasarım yapabilmek.Bu motiflerden meydana gelen kompozisyonların oluşturmasını sağlamak, öğrenilen bu örge ve desenlerin nerelerde kullanılacağını öğretmektir.Yapılan tasarımları farklı yüzeylere aktarabilmek.Halı, kilim,tezhip, çini, kalem işi gibi alanlara bu motif ve desenleri uygulamak.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
40
Uzmanlık/Program Dersi
60
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:29.06.2021 15:35:00)
DK1
Türk süsleme sanatının temelini oluşturan örgeleri tarihsel gelişimi ile birlikte tanıtmak. Bu motiflerden meydana gelen kompozisyonların oluşturmasını sağlamak, öğrenilen bu örge ve desenlerin nerelerde kullanılacağını öğretmektir. Ayrıca, diğer sanat da