of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:18.01.2023 19:28:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
GES-103
Temel Tasarım
4,0
3,5
5,0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Emine KAYHAN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu B Blok 2. Kat Isparta, 32090 Gönen
E-Posta
eminekayhan@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Öğrencinin; çevresini doğayı, nesneleri gözlemleyerek yorumlayabilmesi, öğrencinin estetik yeteneklerini geliştirerek, yaratıcı gücünü geliştirmektir. Sanat da, tasarımda güzel nesne üretmeye hazırlamaktır.
Temel Tasarım, tasarımla uğraşan bütün disiplinler için özgün
ve önemli bir derstir. Bu sebeple sadece planlama disiplinini
değil, mimarlık, endüstriyel tasarım, iç mimarlık, grafik tasarımı
gibi Mimarlık veya Güzel Sanatlar fakültelerinin birçok
bölümünü ilgilendirir. Bahsedilen disiplinler arasındaki ölçek
ve nihai üründeki farklılıklara rağmen, Temel Tasarım sağlam
bir temel oluşturabilmektedir. Tasarım bir çeşit sorun çözme
eylemi olarak ele alındığında, Temel Tasarım dersi bu eylemin
en temel aracı olan soyut ve kavramsal düşünmeyi öğrencilere
vermektedir. Gerçeği ve verilen sorunu analiz etmek, kavramsal
olarak parçalarına ayırmak, somut olandan soyut düzleme
gelebilmek, fikir üretmek ve sonra tekrar somuta dönebilmek
Temel Tasarım ile mümkün olabilmektedir.
“Geleneksel” kelimesi, özellikle en genel olarak “geçmişten günümüze gelen ve bu sebeple saygın tutulan”, “alışkanlık edinilen” v.b. anlamları nedeniyle günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız, hatta sıkça kullandığımız bir kelime. Ancak Kanunun ikinci kitabıyla Türkiye’de ilk kez yasal bir koruma sistemine kavuşan bu mefhum, alıştığımız anlamlara nazaran daha kısıtlı bir çerçeve çizmekte.
Dersin İçeriği
Natürmort ve doğadan etütler / gözlemler, sonrasında ışık-gölge, leke-form gibi temel tasarım öğeleri ile düşüncenin somutlaştırılması ve bu öğeleri, yaratıcılık sürecinde değerlendirebilme yetisini kazandırmak amaçlanır. Öğrencinin sanatsal sezgilerini ve duyarlığını, algılarını güçlendirmek temelli uygulamalar gerçekleştirilir.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
40
Uzmanlık/Program Dersi
60
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:29.06.2021 22:38:00)
DK1
PÇ-1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
DK2
PÇ-2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
DK3
PÇ-3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
DK4
PÇ-4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
DK5
PÇ-5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
DK6
PÇ-6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal ö
DK7
PÇ-7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
DK8
PÇ-8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
DK9
PÇ-9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
DK10
PÇ-10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.