of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Makine
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MKN-225
Modern Otomotiv Teknolojileri
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Cüneyt BALCI
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Motor çalışma prensipleri, teorik ve gerçek çevrimler, motor sistemleri, sabit ve hareketli motor parçaları; görevleri, çalışma prensipleri, motor malzemeleri, motorculuk el aletleri, takım ve cihazlarını kullanarak motor parçalarının ölçülmesi, kontrollerinin yapılabilmesi ve standart değerlerle karşılaştırılabilmesi ile ilgili mesleki bilgi ve becerilerin öğrenciye kazandırılması
Dersin İçeriği
Motor parçaları için kullanılan ölçü aletleri ve kullanımları, Motor çeşitleri ve çalışma prensipleri, İdeal gaz kanunlar ve teorik çevrimler, Teorik ve gerçek çevrimler, aralarındaki farklılıklar, Sabit ve hareketli motor parçaları, Yağlama, Soğutma, Ateşleme ve Yakıt sistemi, Motor parçalarının sökülmesi, ölçümü, kontrolleri ve montajı
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1) Motor çeşitlerini ve çalışma prensiplerini tanımlar ve anlatır
DK10
2) Teorik ve gerçek çevrimleri, aralarındaki farklılıkları açıklar ve karşılaştırır
DK3
3) İdeal gaz kanunlarını, bunlarla ilgili hesaplamaları gerçekleştirir ve bu hesaplamaları teorik çevrimler ile ilişkilendirir
DK4
4) Motorda bulunan parçaların hangi alet ve cihazlarla ölçümlerinin yapabileceğine dair hüküm verir
DK
5) Motor parçalarının ölçümlerini ve kontrollerini gerçekleştirir. Ölçülen motor parçalarının standart değerleri ile karşılaştırır
DK
6) Sökülen sabit ve hareketli motor parçalarının montajını gerçekleştirir ve motoru çalıştırır
DK
7) Sabit motor parçalarını, görevlerini, malzemelerini, çeşit ve çalışma prensiplerini açıklar, parçalarnı işlem sırasına göre sökülüp takılmasını gerçekleştirir
DK
8) Hareketli motor parçalarını hatırlar, görev, malzeme, çeşit ve çalışma prensiplerini açıklar, parçaların işlem sırasına göre sökülüp takılmasını gerçekleştirir
DK
9) Soğutma sistemi ve elemanlarının görevlerini, çeşitlerini, malzemelerini ve çalışma prensiplerini açıklar ve sistemin parçalarının işlem sırasına göre söküp takılmasını gerçekleştirir
DK
10) Yağlama sistemi ve elemanlarının görevlerini, çeşitlerini, malzemelerini ve çalışma prensiplerini açıklar ve sistemin parçalarının işlem sırasına göre söküp takılmasını gerçekleştirir