of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Makine
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MKN-107
Teknik Resim
3.0
0.0
1.0
3.5
5.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Ufuk ELİBÜYÜK
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Öğrenciye teknik resim dilinin öğretmek, bu dille nesnelerin görüşlerini çıkarmasını sağlamak, eksik verilen görünüşleri tamamlamak ve görünüşe göre tasarım, tasarıma göre görünüşleri okumasını öğretmektir. Ayrıca nesnelerin yatay ve düşey kesitini almak, ölçülendirme yapmak ve perspektif çizme tekniklerini anlayarak çizmesini sağlamaktır. Böylece öğrencilerin üç boyutlu düşünme, kavrama, bunu kâğıt üzerine aktarma ve kâğıt üzerindeki iki boyutlu çizimleri üç boyutlu analiz etmesi sağlanacaktır.
Dersin İçeriği
1 Giriş, teknik resmin tanımı ve önemi
2 Teknik resim çizim araçları, resim kâğıtları, ölçekler
3 Yazı ve rakamlar, yazı uygulamaları, çizgi ve çeşitleri, çizgi uygulamaları
4 Geometrik çizimler, çokgen çizimleri
5 İzdüşümler; noktanın, doğrunun, düzlemlerin izdüşümleri
6 Görünüş çıkarma, parça konumunun tespiti, görünüş çeşitleri, görünüş sayısının tespiti
7 Tek görünüşlü, iki görünüşlü parçaların çizimi
8 Uygulama
9 Ara Sınav
10 Perspektifin tanımı, çeşitleri, basit geometrik cisimlerin perspektiflerinin çizilmesi.
11 Kesit alma ve kuralları, Tam kesit, yarım kesit çizimleri.
12 Kademeli kesit, kısmi kesit, döndürülmüş kesit çizimleri
13 Ölçülendirme kuralları, ölçülendirme uygulamaları, kesit ve perspektiflerin ölçülendirilmesi
14 Uygulama
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1 Teknik resim çizim araçlarını tekniğine uygun şekilde kullanabilme
DK7
2 Teknik resim kâğıtlarına boyut ve özelliklerine göre resim çizebilme.
DK3
3 Standart çizgileri çizebilme ve dik-eğik yazı çeşitleriyle yazabilme.
DK4
4 İzdüşüm düzlemlerini, izdüşüm çeşitlerini ve görünüş çıkarma yöntemlerini kullanabilme.
DK
5 Temel şekillerin, prizma ve piramitin izdüşüm ve görünüşlerini çizebilme verilen çizimleri okuyabilme.
DK
6 Cisimlerin perspektiflerini teknik resim kurallarına göre çizebilme verilen perspektifi okuyabilme.
DK
7 Cisimlerin kesitlerini teknik resim kurallarına göre çizebilme verilen kesit projelerini okuyabilme.