of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:12.01.2023 12:08:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
MTA-3105
Temel Sanat Eğitimi
4,0
3,5
4,0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Elvan Erdoğan
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Sanat öğrencisini yaratıcı güçlerini eğitimde görsel algıya bağlı deneyim ve birikintilerini denetleyip kullanabilmede görsel sanatların başlangıç ve temel eğitimi, amaç edinilmiştir.Temel sanat öğelerinin kavraması ve bu bilgilerin uygulamalı olarak deneyimlenmesi temel sanat eğitimi dersinin amacını oluşturur. Ders ayrıca öğrencinin sanat ve tasarım alanlarına dair genel bir vizyon ve bakışaçısı geliştirmesini hedeflemektedir.
Dersin İçeriği
Sanat nesnesinin biçimini oluşturan öge ve ilkelerin tanımı, kompozisyondaki işlevleri ve birbirleri ile olan ilişkileri. Nokta, doku, çizgi, renk, boşluk- doluluk, açık- koyu, ışık-gölge, oran (ölçü), hareket, yön, strüktür, tekrar(ritm), uygunluk, zıtlık,sıradüzen, denge(simetri), bütünlük... Desen, çizgi tanımı, çizgi değerleri ve işlevleri
Nesnelerin çizgisel çözümü, yüzey-kütle ilişkisi, Bakmak-görmek-algılamak
Görsel alanda etki oluşumları ve bunların düzenlenmesi. Tasar ilkelerinin tanıtımı . plastik değerler ve tasar ilkeleri ile ilgili çeşitli kompozisyonlar oluşturmak bu dersin içeriğini oluşturur.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:12.01.2023 00:14:00)
DK1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
DK2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
DK3
Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak
DK4
Yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini geliştirebilmesi
DK5
Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek.
DK6
Farklı malzemeleri ve araçları kullanarak tasarladığını doğru bir şekilde uygulama becerisini edinebilmesi