of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:12.01.2023 10:18:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
MTA-3103
Desen
4,0
3,5
5,0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Dr.Muazzez Çetiner
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Sanat öğrencisini, sanatı meydana getiren unsurlarla eğitmek, bunları kendi bireysel dünyasını en iyi yansıtacak şekilde, akılcı ve bilinçli olarak kullanmasını sağlamak.Ayrıca öğrencilerin görsel algılama yeteneklerini geliştirmek, temel kompozisyon, çizim, ölçü, perspektif alıştırmaları yardımıyla ihtiyaçları çerçevesinde kendi kişisel anlatımlarını oluşturabilmeleri için desen becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Anlamak: Dizayn, resmetme, düzenleme gibi uğraşların temelini, deseni oluşturan açık koyu değerleri, sanatın kişisel yetenek ve olanaklarla doğrudan bağlantılı oluşunu ve her öğrencinin kendi kişisel gelişimi içinde üretimi. Bilmek: Klasik sanat yapıtları ve sanatçıları, desen teknikleri ve desenin çeşitliliği. Tartışmak: Klasik sanat eserlerini, sanatçıların farklı yaklaşımlarını, güncel sergileri ve sanat olaylarını.
Dersin İçeriği
Çeşitli çizim malzemeleriyle, desen tekniklerinin incelenmesi ve uygulanması. Klasik sanatçılara ait çizim örneklerinin etüt edilmesi.
Öğrencilerin üç boyutlu desen çizimlerini uygulaması için perspektifin temellerinin anlatılması ve uygulanması.
Öğrencilerin çizim becerilerinin geliştirilmesi, istenen çizimi uygulama hakimiyetine sahip olunması.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:12.01.2023 00:14:00)
DK1
İnsan anatomisini doğru ölçü-oran ilişkileriyle ifade edebilmesi
DK2
Figür-Mekan ilişkisini görsel olarak çözümleyebilmesi
DK3
Perspektif ilişkileri doğru gösterebilmesi
DK4
Nesne ve figürü farklı çizgisel, lekesel ifade olanaklarıyla görselleştirilebilmesi
DK5
Işık ve gölgeye dayalı biçimlendirmelerle hacim etkisini yakalayabilmesi