of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:12.01.2023 00:16:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
MTA-3102
Tekstil Teknolojisi 2
3,0
3,0
3,0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Tanfer Erdil
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
İplik ve kumaşlara uygulanan fiziksel testler hakkında temel bilgileri kavratmak ve bu testleri uygulamadaki pratik yetenekleri artırmak
Dersin İçeriği
İpliklere uygulanan fiziksel testler: İplik numarası, bükümü, düzgünsüzlüğü, tüylülüğü, mukavemeti ve kopma uzamasının tespitinde kullanılan modern test cihazları, bunların çalışma prensiplerinin ve elde edilen parametrelerin açıklanması: Uster Tester 4, Tensorapid and Tensojet, Zweigle gibi modern test cihazlarının tanıtımı. Test sonuçlarının Uster Dünya İstatistikleri ile karşılaştırılması. Kumaşlara uygulanan fiziksel ve mekanik testler: gramaj, kalınlık, kopma ve yırtılma mukavemeti, kopma uzaması, patlama mukavemeti.Aşınma ve boncuklanma dirençleri. Hava ve su buharı geçirgenlikleri.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
50
Uzmanlık/Program Dersi
50
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:12.01.2023 00:16:00)
DK1
Tekstilde kalite kontrol hakkında genel bilgilerin verilmesi
DK2
İplik ve kumaş özellikleri ve ölçüm metot ve standartları hakkında teorik bilgilerin verilmesi
DK3
İplik ve kumaş testleri laboratuarda uygulamalı olarak gerçekleştirilerek, uygulama becerisinin kazandırılması
DK4
İplik ve kumaş testlerinden elde edilen test çıktı ve sonuçlarının yorumlanması,
DK5
istatistiksel analizlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgilerin öğrencilere kazandırılması