of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
PSM-108
Tüketici Davranışları
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Ezel DERER AKAY
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı tüketici davranışlarının analiz edilmesidir. Bu çerçevede tüketici karar verme süreci ve tüketicilerin sosyoloji, ekonomi, psikoloji gibi diğer disiplinderin yanısıra medyadan etkilemesi de ele alınacaktır.
Dersin İçeriği
Maslov’ un ihtiyaç piramidi teorisinden hareketle, tüketici davranışlarının şekillenme, belirlenme ve karar aşaması sürecini takiben tüketim, tüketim sonrası ve/veya stoklanma aşaması ve akabinde tüketim değerlendirmesi aşamalarının ele alınması.

Tüketici davranış modelleri bağlamında tüketici motivasyonunun incelenerek psikolojik, sosyolojik, kültürel ve alt-kültürel etkenlerinin ele alınması.

Tüketici davranış modelleri bağlamında algı biçimleri ve pazarlamaya yönelik algı yönetimi tekniklerinin incelenmesi.

Tüketici öğrenme modellerinin ele alınması.

Global, yerel ve kültürlerarası tüketici davranış modellerinin incelenmesi
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI