of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:19.02.2024 12:17:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
MDS-3201
Seramik Tasarım Yöntemleri
4,0
3,5
5,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.AYŞEGÜL ACAR
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü- B-Blok 1. Kat Seramik Uygulama Atölyesi
E-Posta
aysegulacar@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
02462147190
Dersin Amacı/Hedefleri
Şekillendirmede kullanılan çamur çeşitlerini tanıyabilecektir.
Üreteceği forma göre hangi çamur çeşidini kullanacağını saptar
Verilen konuya göre eskiz taslağı hazırlayabilecektir
Hazırladığı eskiz taslağını şekillendirmede kullanılan yöntemlere göre saptayabilecektir.
Tasarımını uygulayabilecektir.
Uyguladığı ürünün özelliklerini ve gerekliliklerini saptayabilecektir
Ürünün ne tip fırında pişirileceğini tanır.
Ürüne ne gibi işlemler yapılacağını tanır.
Dersin İçeriği
Temel olarak öğrenci seramik nedir kısmından başlayarak seramiğin hazırlık aşamalarını bilme, çamur(kil) nasıl hazırlanır dikkat edilmesi gereken unsurları, yeni bir form yapmak için hazırlık aşamalarının neler olduğunu öğrenir,çıkardığı taslakları teknik çizim aşamasında ebatlandırmasını yapar, el aletlerinin kullanımını öğrendikten sonra formu üç boyutlu olarak ortaya çıkarır, ortaya çıkan ürün nasıl kurutulur, nasıl pişirilir, nasıl sergilenir uygulamalarını öğrenmiş olur.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
100
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
100
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
100
Aktarılabilir Beceri Dersi
100
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:15.01.2023 09:53:00)
DK1
Temel şekillendirme yöntemleri ile kullanıma yönelik iki ve üç boyutlu biçim oluşturma, malzemeyi doğru kullanabilme becerisi kazandırılır.
DK2
Seramikle ilgili toplumsal ve evrensel boyutlarda bilgi ve beceri sahibi olmak, yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek.
DK3
Seramik yapımında kullanılan teknolojik bilgileri, hammaddeleri ve uygulama tekniklerini bilmek ve uygulamak
DK4
Farklı hammaddelerin ilk toprak halden,birleşerek seramik çamur bünyesini oluşturması süreci öğrenilir.
DK5
Projelendirdiği tasarımları ölçeklendirerek serbest seramik teknikleriyle şekillendirir.
DK6
Verilen konuya göre eskiz taslağı hazırlayabilecektir. Hazırladığı taslağı çözümler.
DK7
Tasarımını gerekliliklerine göre uyarlar.Uyguladığı ürünün özelliklerini ve gerekliliklerini saptayabilecektir.
DK8
Dış ve iç mekanlarda kullanılabilecek seramik heykel tasarım ve uygulamalarını gerçekleştirebilecektir.
DK9
Seramik tasarımdan üretime geçişte yeterli teknik bilgi donanımına sahip olabilir.
DK10
Temel şekillendirme yöntemleri ile kullanıma yönelik iki ve üç boyutlu biçim oluşturma, malzemeyi doğru kullanabilme becerisini geliştirme,yaptığı ürüne bağlı olarak yeni el ,alet tasarlayabilme.