of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:21.02.2023 12:13:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
MDS-3102
Temel Tasarım
4,0
3,5
4,0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Nuray GÖKDOĞAN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu B Blok 2. Kat Uygulama Atölyesi Isparta, 32090 Gönen
E-Posta
nuraygokdogan@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Sanat öğrencisini yaratıcı güçlerini eğitimde görsel algıya bağlı deneyim ve birikintilerini denetleyip kullanabilmede görsel sanatların başlangıç ve temel eğitimi, amaç edinilmiştir.
Dersin İçeriği
Sanat nesnesinin biçimini oluşturan öğe ve ilkelerin tanımı, kompozisyondaki işlevleri ve birbirleri ile olan ilişkileri. Nokta, doku, çizgi, renk, boşluk- doluluk, açık- koyu, ışık-gölge, oran (ölçü), hareket, yön, strüktür, tekrar (ritm), uygunluk, zıtlık, sıradüzen, denge(simetri), bütünlük... Desen, çizgi tanımı, çizgi değerleri ve işlevleri Nesnelerin çizgisel çözümü, yüzey-kütle ilişkisi, Bakmak-görmek-algılamak
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
60
Uzmanlık/Program Dersi
40
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:21.02.2023 12:09:00)
DK1
1. Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme becerisi
DK2
2.Temel sanat ve tasarım bilgisini öğrendiklerine uyarlayabilme becerisi
DK3
3.Temel sanat ve tasarım becerisini diğer alanlarla iliGkilendirme/bağ kurma becerisi
DK4
4.Temel sanat ve tasarım becerileri ile özgün yapıtlar ortaya koyabilme becerisi
DK5
5.DüGündüklerini sözel ve görsel yollarla aktarabilme beceris