of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:03.01.2024 13:46:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
KTT-3112
Çağdaş Sanat Yorumları
3,0
2,5
3,0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Numan ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu B Blok 2.. Kat Uygulama Atölyesi Isparta, 32090 Gönen
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
0 246 214 71 90
Dersin Amacı/Hedefleri
Günümüz sanatının temellerini oluşturan eğilim, kavram ve olayların tarihsel süreç içerisinde ele alınmasıyla kuramsal anlamda belli bir birikimin kazandırılması amaçlanır.
Dersin İçeriği
1945 sonrası Amerika ve Avrupa?da sanat alanında yaşanan değişim ve yaklaşımlardan yola çıkarak günümüz sanatının dinamiklerini, kuramsal tartışmaları ve sanat ortamını oluşturan kültürel, politik, ekonomik etkenleri kavratmaya yönelik bir derstir. Ders görsel malzeme ve yan okumalar ile gerçekleştirilir. Öğrencinin bilgisi, ara / final sınavlarından aldığı nota ve derse katılımına göre değerlendirilir.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
60
Uzmanlık/Program Dersi
40
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:03.01.2024 14:18:00)
DK1
Sanat ve tasarım alanlarının gerektirdiği kuramsal bilgileri içselleştirme ve üst düzey uygulamalarda kullanabilme becerisi kazanır.
DK2
Bilimsel yöntemlere dayalı araştırma, analiz, değerlendirme, yorumlama ve bu yöntemleri oluşturma ve geliştirme becerisi kazanır.
DK3
Sorun belirleme, tanımlama ve yorumlama becerisi kazanır.
DK4
Sanat ve tasarıma dayalı toplumsal sorunları gündeme getirebilme ve eleştirebilme bilinci kazanır.
DK5
Yaşadığı toplumun ve çağın sorunlarına evrensel anlamda ilgi duyabilme ve bunları üst düzeyde sorunsallaştırabilme becerisi kazanır.