of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:03.01.2024 13:47:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
KTT-3107
Takı Sanat Tarihi
2,0
2,0
3,0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Numan ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu B Blok 2.. Kat Uygulama Atölyesi Isparta, 32090 Gönen
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
0 246 214 71 90
Dersin Amacı/Hedefleri
Takının ilkçağdan günümüze kadar olan gelişimi, anlamı, kullanım amaçlarının öğrenciye kavratılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Takı Sanat Tarihi kavramlarını anlama, İlk çağlardan günümüze takının yeri, toplumsal yaşamda ve sanat alanında takıya yüklenen anlam ve değerler, yazılı tarih ve devamında Mezopotamya, Mısır, Antik Yunan ve Roma Uygarlıkları ve Avrupa sanatında, Selçuklu
ve Osmanlı takı kültürü; takının kültürel ve kültürlerarası anlam ve önemi; el sanatları alanındaki yeri üzerinde bilgi edinilmesi ve araştırılmasını kapsamaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
60
Uzmanlık/Program Dersi
40
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:11.01.2024 09:56:00)
DK1
İlkçağdan bugüne tarihsel kavramları öğrenir
DK2
Geçmişten günümüze takının gelişimini bilir
DK3
Uygarlıkların takı sanat tarihini bilir
DK4
Anadolu takıları ve takı malzemelerini öğrenir
DK5
Osmanlı ve Selçuklu dönemi takıları hakkında bilgi sahibi olur.