of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:20.02.2024 13:05:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
KTT-3103
Temel Sanat Eğitimi
4,0
3,5
4,0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Dr.Emine KAYHAN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Sanat öğrencisini yaratıcı güçlerini eğitimde görsel algıya bağlı deneyim ve birikintilerini denetleyip kullanabilmede görsel sanatların başlangıç ve temel eğitimi, amaç edinilmiştir.
Temel sanat öğelerinin kavraması ve bu bilgilerin uygulamalı olarak deneyimlenmesi temel sanat eğitimi dersinin amacını oluşturur. Ders ayrıca öğrencinin sanat ve tasarım alanlarına dair genel bir vizyon ve bakışaçısı geliştirmesini hedeflemektedir.
Dersin İçeriği
Sanat nesnesinin biçimini oluşturan öge ve ilkelerin tanımı, kompozisyondaki işlevleri ve birbirleri ile olan ilişkileri. Nokta, doku, çizgi, renk, boşluk- doluluk, açık- koyu, ışık-gölge, oran (ölçü), hareket, yön, strüktür, tekrar(ritm), uygunluk, zıtlık,sıradüzen, denge(simetri), bütünlük... Desen, çizgi tanımı, çizgi değerleri ve işlevleri
Nesnelerin çizgisel çözümü, yüzey-kütle ilişkisi, Bakmak-görmek-algılamak
Görsel alanda etki oluşumları ve bunların düzenlenmesi. Tasar ilkelerinin tanıtımı . plastik değerler ve tasar ilkeleri ile ilgili çeşitli kompozisyonlar oluşturmak bu dersin içeriğini oluşturur.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
40
Uzmanlık/Program Dersi
60
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:15.01.2024 12:05:00)
DK1
1) Temel Sanat İlkelerini öğrenmek ve uygulayabilmek
DK2
2-) Farklı malzeme, teknik kullanımı ve uygulama yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
DK3
Kazandığı özel-öznel duyarlılık alanlarını çağının gerçeğiyle birleştirerek, yaşama ilişkin imgeler oluşturabilmek.
DK4
öğrenci özgün tasarımlarını yapar
DK5
Öğrenci disiplinlerarasılığı kavramıştır.
DK6
Öğrenci deneyimlerini kendi alanında da kullanabilir ve yaratıcı fikirler oluşturabilir.

DK7
Öğrenci günümüz sanatı ve tasarım alanlarına dair genel bir vizyon geliştirmiş olur.
DK8
Öğrenci sanat ve tasarım formasyonunda temel bilgilerle donanmış olur.
DK9
17) Öğrenci, sanat ve tasarım oluşumunda temel bilgilerle donatılmıştır.