of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:16.02.2024 11:00:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
BYA-3213
Hastane Yönetimi ve Organizasyon
3,0
3,0
4,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Hidayet ACAR
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Hastane yönetimi ve organizasyonu hakkındaki temel kavramları tartışmak, Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetlerinin yapısını ve yönetimini değerlendirmek ve uygulamaları sorgulamaktır.
Dersin İçeriği
Hastane yönetimi ve organizasyonu ile ilgili kavramları, Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi, Hastane hizmet birimlerine ilişkin kavramlar, Klinik çalışmalar ile ilgili kavramlar, Hastanelerin Örgütlenmesi, Hastane yönetimi açısından önemli olan diğer kavramlar, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları, Türkiye’de Hastane Organizasyonu, Sağlık Bakanlığı hastanelerinin organizasyonu, Üniversite ve özel hastanelerin organizasyonu, Özel hastane kuruluş, bina alt yapı ve personel standartları, Özel hastane hizmet ünitelerinin standartları, Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Uluslararası Sağlık Örgütleri.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:11.01.2024 11:48:00)
DK1
Yönetim, sağlık, sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin kullanımı, hastane organizasyonları, hastane organizasyonun işlevleri.
DK2
Türkiye'deki hastane örgütlenmesini analiz eder
DK3
Hastane organizasyonunun fonksiyonel birimlerini listeleyecek ve işlevlerini bilecektir
DK4
Hastanedeki tesis yönetimi süreçlerini analiz eder,
DK5
Hastanelerdeki kurumsal ilişki yönetiminin önemi hakkında bilgi sahibi olur,