of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:27.01.2022 14:55:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
BYA-3111
Genel İşletme
3,0
3,0
4,0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Mustafa Nuri Tuncay
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Gönen Meslek Yüksekokulu
Gönen / Isparta
E-Posta
nurituncay@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
İşletmeyi fonksiyonlarına göre tanımak ve işletmenin işleyişini kavramak
Son yıllarda yönetim uygulamalarında oldukça önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde bilgi teknolojisi alanında meydana gelen yeni gelişmeler toplumları ve işletmeleri önemli ölçüde etkilemiştir. Bilgisayarların ve kablosuz iletişim araçlarının işletmelerde ve evlerde her kesim tarafından yaygın biçimde kullanılması ile birlikte yeni iş yapma yöntem ve teknikleri ortaya çıkmıştır. Mal ve hizmetlerin ötesinde, üretim faktörleri de günümüz dünyasında daha serbest bir biçimde hareket etmektedir. Dünya küreselleşmenin etkisi altındadır.
Bu derste, çeşitli kaynakların bir araya getirilerek toplumun gereksinimi olan mal ve hizmetlerin üretimi ve dağıtımı ile ilgili çeşitli faaliyet ve işlevlerin yapıldığı bir örgüt, kurum, kuruluş olarak ele alıp bu kurumda yapılan faaliyetlerle ve işlevlerle ilgi olarak bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği
İşletme ve işletmecilik kavramları,işletmenin çevresi,işletmenin amaç ve sorumlulukları,işletme kurma nedenleri,kuruluş yeri ve seçimi,kuruluş yeri etkenleri ve kuruluş amaçları,kapasite,işletme yönetim fonksiyonları,temel işletme fonksiyonları,üretim fonksiyonu,pazarlama fonksiyonu,finansman fonksiyonu,insan kaynakları fonksiyonu
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
100
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:27.01.2022 14:55:00)
DK1
1) Temel işletme kavramları ile birlikte işletme çeşitlerini sınıflandırır
DK2
2) Kuruluş çalışmalarını kavramak ve işletme büyüklüklerini ayırd eder
DK3
3) İşletmenin hayatını devam ettirebilmesi için yönetici ve lider kavramlarını ayırt ederek işletme içindeki pozisyonlarını kavrar
DK4
4) İşletmenin yönetim fonksiyonları içinde üretim, pazarlama ve satış süreçlerini tanıyarak; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim aşamalarını analiz eder
DK5
5) Girişimciliği ve girişimciliğin ekonomik gelişmedeki rolünü analiz eder
DK6
6) İşletmelerde ortaya çıkacak olası problemlere çözüm yönetimini ve bu problem ortamında başarılı olmanın yollarını analiz eder
DK7
7) Markalaşma kavramı ve marka çeşitlerini analiz eder
DK8
8) Globalleşen dünyada insan kaynakları yönetimini tanır