of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:13.01.2023 11:57:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
BYA-3102
Dosyalama ve Arşivleme
3,0
3,0
4,0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Hidayet ACAR
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
hidayetacar@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
10.00-11.00
İş Telefonu
02462812003
Dersin Amacı/Hedefleri
Belgenin ortaya çıkışından itibaren belli bir sistematik ve kurallar çerçevesinde ileride ihtiyaç duyulduğunda en hızlı şekilde tekrar belgeye ulaşmak, belgenin kaybolmaması ya da zarar görmemesini temin edecek şekilde ve örgütsel etkinliği maksimum kılacak bir şekilde evrak yönetim ve arşiv yönetim sistemlerinin kurulmasını hedeflemektedir.
Dersin İçeriği
1. Ünite Konular:
Bilgi Kavramı
Bilginin Organizasyonu
Bilgi Yönetimi .......................................
Belge Kavramı ...............................................
Bilgi Yönetimi .....................................
Belge Türleri .........................................
Kayıt Kavramı ...............................................
Kayıt Yönetimi ......................................
Kayıt Yönetiminin Amaçları ................
Kayıt Yaşam Süreci ...............................
Dosya Planı ....................................................

2. Ünite Konular:
Bilgi ve Belge Merkezlerinin Tarihçesi
Bilgi ve Belge Merkezlerinin Önemi
Bilgi ve Belge Merkezlerinde Toplam
Kalite Yönetimi .....................................
Bilgi ve Belge Merkezlerinin Türleri ...........
Kütüphaneler ........................................
Dokümantasyon Merkezleri ...............

2. Ünite Konular:
Enformasyon Merkezleri .....................
Arşivler ..................................................
Müzeler .................................................
Sosyal Sorumluluk Kavramı .........................
Bilgi Profesyonelleri İçin Etik KkKuralları ..
Kuralları.
3.Ünite Konular:
Bilgi ve Belge Merkezlerinde Yönetim
Yönetim Kavramı ve Bağlı arihçesi ...........
Yönetim .................................................
Klasik Yönetim ve Organizasyon
Teorisi ....................................................
Davranışsal (Neo-Klasik) Yönetim ve
Organizasyon Teorisi ...........................
Modern Organizasyon Teorisi ............


3.Ünite Konular:
Yönetsel Etkiler .............................................
Bilgi ve Belge Merkezleri Açısından
Yönetim Faaliyetlerinin Önemi ..........
Yönetim Teorilerinin Bilgi ve Belge
Merkezleri Üzerindeki Etkileri ............
Yönetsel ve Stratejik İşlevler .......................
Planlama ...............................................
Örgütleme .............................................
Yöneltme ...............................................
Denetim ................................................

4. Ünite Konular:
Bilgi ve Belge Merkezlerinde Yapı
Organizasyon Kavramı .................................
Organizasyon Sürecinin Aşamaları .....
Örgütsel Yapı ................................................
Örgütlenme İlkeleri ..............................
Örgüt Kültürü ...............................................
Kültür Kavramı .....................................
Kültürü Oluşturan Öğeler ...................
Kültürel Açıdan Örgüt .........................


Konular:
1. Dosyalama Kavramı
2. Dosyalama Süreci
3. Dosyalama Sistemleri
4. Dosyalama Biriminin Örgütlenmesi.
Konular:
1. Belge Değişim Süreci
2. Belge Değişim Süreci Modelleri.
Konular:
1. Dosyalama Araçları
2. Dijitalleştirme Kavramı.

Konular:
1. Elektronik Belgelerin Korunması
Elektronik Belge Yönetim Sistemleri.
Konular:
1. Elektronik Belge Yönetim Sistemleri.
2. E- İmza ve Devlet Kavramları.
Konular:
1. Arşivleme Kavramı
2. Arşivleme Türleri.
Konular:
1. Arşivleme Türleri
2. Arşivleme Süreci.
Konular:
1. Arşiv Yönetimi
2. Belgelerin Saklama Süreleri ve İmha Süreci.

Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
70
Uzmanlık/Program Dersi
30
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:13.01.2023 11:57:00)
DK1
Bilgi ve belgeyi tanımlama. İşletme içinde üretilen belgelerin. Yapılan yazışmalarda ortaya çıkan belgelerin kaydedilmesi.
DK2
İşletme içinde üretilen belgelerin ve işletme dışından gelen belgelerin tasnif edilmesi. Gelen evrak defterine kaydedilmesi.
DK3
İşletme içinde üretilen belgelerin ve işletme dışından gelen belgelerin tasnif edilmesi. Gelen evrak defterine kaydedilmesi.İlgili birimlere zimmet karşılığında teslim edilmesi.
DK4
İşlemleri biten evrakların, tasnif edilip ilgili birimlerce Dosyalanması.
DK5
İşlemleri biten evrakların, tasnif edilip ilgili birimlerce Dosyalanması. Dosyalarda bekleme süresi dolan evrakların arşivlere gönderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmaı.
DK6
Arşiv tanımları, arşiv çeşitleri, arşivin ve arşivlemenin önemn.
DK7
Arşivdeki evrakların korunması, bekleme süresi dolan evrakların imhası.