of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:16.01.2023 13:01:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
FBS-3287
Uluslararası Bankacılık
3,0
3,0
3,0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Orkun Özkara
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
orkunozkara@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Uluslar arası bankacılıkta temel örgütsel şekiller, uluslar arası bankacılık departmanı ve Türk ekonomisindeki uluslararası bankacılık faaliyetlerini kavrama.
Dersin İçeriği
Uluslararası bankacılığın temel organizasyon yapısını, uluslararası bankacılık bölümünü, uluslararası bankacılığın Türkiye ekonomisindeki hizmetlerini kavrayabilme
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:11.01.2024 12:05:00)
DK1
Uluslararası ticaretin tarihsel gelişim sürecini açıklar
DK2
Uluslararası bankacılık hizmetlerini güncel olarak sıralar
DK3
Uluslararası bankacılık ve kıyı bankacılığı arasındaki ilişkiyi tanımlar
DK4
Uluslararası finansal ve bankacılık kuruluşlarının görev ve yetkilerini tanımlar ve karşılaştırma yapar
DK5
Uluslararası bankalar ve döviz piyasaları arasındaki ilişki ve etkileşimi ortaya koyar