of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Gönen Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:18.03.2024 12:54:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
FBS-3118
Genel Ekonomi
2,0
2,0
3,0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Duygu SELEK
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Gönen MYO
E-Posta
duyguselek@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
ÇARŞAMBA 12:30-13:00
İş Telefonu
0-246-2147231
Dersin Amacı/Hedefleri
Ekonomi bilimi ile ilgili kavramsal bilgiler vermek ve verilen teorik bilgilerin ekonomiler üzerindeki uygulamalarının öğrenilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği
Ekonomi biliminin temel amacı, mikro ve makro ekonomi ayrımı ve temel kavramlar
Kıtlık, tercih ve fırsat maliyeti
Üretim imkanları sınırı ve eğrisi
Ekonominin temel sorunları
Tüketici davranışları, marjinal fayda, toplam fayda ve tüketicinin fayda maksimizasyonu
Talep, Talep edilen miktarı belirleyen değişkenler, talep eğrisi, talebin değişmesi, talep eğrisinde kaymalar
Arz, Arz edilen miktarı belirleyen değişkenler, arz eğrisi, arzın değişmesi, arz eğrisinde kaymalar
Piyasa dengesi, piyasa dengesinde değişmeler
Rekabet yapısına göre piyasa türleri ve denge oluşumları: Tam rekabet piyasası ve Monopol piyasası
Rekabet yapısına göre piyasa türleri ve denge oluşumları: Oligopol piyasaları ve Monopolcü rekabet piyasaları
İşsizlik Kavramı ve çeşitleri, Enflasyon, Deflasyon, Stagflasyon ve faiz kavramları
Para politikası ve maliye politikası
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
60
Uzmanlık/Program Dersi
40
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:26.03.2024 14:57:00)
DK1
Mikro ve makro iktisatın amacını, terminolojisini ve mantığını tanır
DK2
Mikro ve makro iktisadi analizler yapabilmenin temel bilgileri olan: Piyasa, Firma, Kâr Makzimizasyonu, Tüketici Davranışları, Üretim Fonksiyonu ,Üretim Faktörleri ,Piyasalar ,milli gelir, para, enflasyon, işsizlik ve dış ticaret konularında temel bilgileri öğrenir.
DK3
Mikro ekonomik ve makro ekonomik analiz yapabilecek alt yapıya sahip olur
DK4
Ekonomi bilimi ile ilgili kavramsal bilgiler vermek ve verilen teorik bilgilerin ekonomiler üzerindeki uygulamalarının öğrenilmesini sağlamak.
DK5
Ekonominin Temel Sorunları